с. Подгумер

и. д. игумен - архимандрит Нектарий - тел. 0876 672 682

 

Подгумерският манастир "Свети Димитър" е разположен в южното подножие на Софийска планина, в южния клон на Мургашкия дял на Западна Стара планина, близо до с. Подгумер, на 7 км източно от гр. Нови Искър и на 10-на километра северно от София. 
На територията му е разположен Дом №5 – заведение за психично болни.
В зида на стената откъм притвора на старинната църква е вграден мраморен камък със старогръцки надпис, който доказва съществуването на това свято място от ранните векове на християнството. Достигналата до наше време църква най-вероятно е от 11. Век, като през 16. Век е строен притворът, изографисан от св. Пимен Зографски през 1596 г. През 17. Век е добавена и външна галерия, която тогава е и стенописана.
Днешната църква е с дължина 12 м, ширина 5 м и височина 4.5 м, с две странични абсиди за певниците и тесни като мазгали прозорци, без купол. Манастирът е един от първите, наред с Илиенския и Елешнишкия, в които се е подвизавал, работил и просиял свети Пимен. Следващият стенописен пласт е от 1848 г. – подновил го е отец игумена Стефан, с дарители от селата Желява, Гниляне, Курило и Куманица (днес с. Кубратово).
Веднага след Втората световна война манастирът с благословението на екзарх Стефан е бил определен за приют на деца и просяци.
Преди 1951 г. манастирската църква е предадена от свещеник Найден Стоилов с протокол на музея „Стара София“ заедно с всичките ѝ старинни ценности – дърворезбовано разпятие, икони, църковна утвар, богослужебни книги. Жилищните манастирски постройки са предадени на общината за болнично заведение. Духовният живот е преустановен. Манастирът остава само като понятие.
 
Източник: "Опознавателен поклоннически пътеуказател към духовните светилища в Софийското светогорие. Манастири, енорийски храмове, параклиси, оброчища". Съставители Желязко Тодоров, Зорница Костадинова. СИ, С. 2011