София, с. Алино

протойерей Любомир Мишков

За контакт: 0896/969399

Алинският манастир е възникнал през ХVI - ХVII век, а през ХVIII - XIX век е бил възобновен. През годините на ранното Възраждане е бил книжовен център от местно значение.