с. Озърновци, Брезнишко

протойерей Константин Стойчев, тел.:  0896 654 562