с. Билинци, Брезнишко

протойерей Константин Стойчев, тел.:  0896 654 562


Предполага се, че манастирът започва да действа края на 11 век – началото на 12 век – периодът на Византийското владичество над българските земи. Според преданието манастира е основан от болярина Милутин – средновековен владетел на с.Ярославци, който получил разрешение за градежа лично от Византийския император.

Археологически останки доказват, че през 14 век на това място вече е съществувал голям укрепен манастир. Останки от средновековните му зидове има южно от черквата, а до жилищното крило се очертават основите на отбранителна кула. Първото писмено сведение за Светата обител, след османското нашествие, е от 1587 г., когато отец Стефан е представлявал манастира в пратеничество на кюстендилския епископ в Русия. Манастирът е опустошаван от поробителя и е обновен през Възраждането в 1855 г.

Стенописите в манастира са дело на св. Пимен Зографски.

През 17 и 18 век манастирът има голямо културно влияние и връзки с руски и атонски православни манастири, а в края на 18 век в него е открито килийно училище.