с. Горна Василица, гр. Костенец

ставрофорен иконом Георги Георгиев - 0886915965

Манaстирът е съграден през 1883 г. от Георги Зашев от с. Горна Василица – набожен отшелник, прекарал 28 години тук и тук намерил вечен покой след смъртта си. Манастирчето е издигнато върху основи на антична крепост, за която се предполага че е римската крайпътна станция Сонесио (оттук е минавал най-старият вариант на Траяновия друм).
Запазена и реставрирана е построената през 1908 г. голяма еднокорабна, едноапсидна и с притвор черква.