"Св. Йоаким и Анна"

1444 София, кв. Бистрица

моб. тел. 0887/217 187 - йеромонах Яков

 

Бистришкият манастир се намира се в местността Мали дол във Витоша, на около 2 км югоизточно от с. Бистрица.
На мястото на днешния Бистришки манастир "Св. св. Йоаким и Анна", през 9-10в. е съществувал друг манастир "Св. Петър", разрушен през 14в. от турците. Основите му са разкрити през 1925г., а днешната църква е осветена през 1950г. Жилищните сгради са построени в периода 1965-1977г.
Понастоящем Бистришки манастир е действащ. Църквата е еднокорабна, едноапсидна, с купол, вътрешен и външен притвор, а жилищни и стопански сгради датират от средата на 20в. Храмът е издигнат върху могилен некропол, като под наоса се намира запазена антична гробница от началото на 4в.