Продължете към съдържанието

Председателят на ДАНС се срещна с Негово Светейшество Българския патриарх Неофит

b4На 19 януари председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” Владимир Писанчев бе приет от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит в приемния салон на патриаршеския дом.

По време на срещата двете страни се обединиха около убеждението, че човешкият живот е основна и безусловна ценност и всяко посегателство върху него е недопустимо. Същевременно свободата на словото в едно демократично общество не бива да се използва за разпалване на религиозна омраза и конфликти. Уважението и толерантността към различните убеждения предполагат и въздържане от действия, които водят до обида и накърняване на религиозните чувства на вярващите.

Българската православна църква винаги е отстоявала този дух на взаимно уважение и мирно съвместно съжителство между хората с различни вероизповедания и убеждения.

 

Двете страни подчертаха огромната ценност, която представлява за българския народ изграденият в продължение на столетия модел на добросъседство, толерантност и разбирателство между религиозните общности в страната.

Изтъкната бе необходимостта от активно сътрудничество и диалог между институциите в България за съхраняването на единството и сигурността на нацията.

Срещата между Негово Светейшество Българския патриарх Неофит и г-н Писанчев е в рамките на поредицата от разговори между председателя на ДАНС и лидери на официалните религиозни институции в България, насоченa към поддържане на установения активен и конструктивен диалог за запазване на интегритета и стабилността на държавата, както и за продължаване на сътрудничеството при противодействието на рискови процеси.

Снимките и текста са любезно предоставени от сайта на Българска патриаршия!

Visits: 0

Skip to content