Продължете към съдържанието

Администрация

Официален адрес на Софийска света митрополия:
п.к. 1000, гр. София, ул. „Цар Калоян” № 7
имейл: office@mitropolia-sofia.org

Телефони:
Централа: 02 987 00 27, 02 987 63 86

Първи викарен епископ: Браницки епископ Пахомий, тел. вътр.: 32, тел. дир.: 02 987 26 82 (приемен кабинет)

Втори викарен епископ: Велбъждски епископ Исаак, моб. тел.: 0878 443 353

Протосингел: йеромонах Йоан (Пешев), тел. вътр.: 28, тел. дир.: 02 987 26 81

Духовен надзорник на Софийска епархия: архимандрит Евтимий (Койнов), тел. вътр.: 22, тел. дир.: 02 988 21 04

Секретар: д-р Андрей Касабов, тел. вътр.: 26, тел. дир.: 02 987 32 30, моб. тел.: 0879 259 289

Административен отдел (Деловодство): Саша Георгиева, тел. вътр.: 17, тел. дир.: 02 987 22 75, моб. тел.: 0879 259 307

Духовно-просветен отдел:
– Технически сътрудник: Иван Тупаров, тел. вътр.: 40, моб. тел.: 0878 895 309

Културно-информационен отдел:
имейл: info@mitropolia-sofia.org
– Началник-отдел: д-р Андрей Касабов, тел. вътр.: 26, тел. дир.: 02 987 32 30, моб. тел.: 0879 259 289
– Главен редактор: Пламен Михайлов, моб. тел.: 0876 711 331
– Редактор сайт: Весела Игнатова, тел. вътр.: 42, моб. тел.: 0879 937 433

Отдел „Милосърдие и благотворителност“:
имейл: milosardie_sm@abv.bg
– Началник отдел: Теодор Атанасов, тел. вътр.: 25, тел. дир.: 02 987 61 27, моб. тел.: 0879 259 301
– Технически секретар: д-р Здравко Кънев, тел. вътр.: 36, моб. тел.: 0878 812 616

Счетоводство:
– Гл. счетоводител: Мария Вукашинова, тел. вътр.: 24, тел.: дир. 02 987 08 83, моб. тел.: 0879 259 290
– Счетоводители: Стефка Карабойчева и Цветка Карабойчева-Митрева, тел. вътр.: 24, тел. дир.: 02 987 08 83
– Човешки ресурси: Нели Пешакова, тел. вътр.: 30, тел. дир.: 02 987 08 83, моб. тел.: 0879 259 297
– Каса: Елена Манолова, тел. вътр.: 18, тел. дир.: 02 987 36 83, моб. тел.: 0879 259 291

Финансов отдел:
– Главен финансов ревизор: Даниел Николов, тел. вътр.: 21, тел. дир.: 02 987 54 34, моб. тел.: 0878 629 706
– Финансов ревизор: Любомир Миленков, тел. вътр.: 21, тел. дир.: 02 987 54 34, моб. тел.: 0878 715 290

Технически отдел (Домакин):
Кольо Лозанов, тел. вътр.: 19, тел. дир.: 02 987 74 89, моб. тел.: 0879 259 293

Склад за свещи:
Йоан-Стоян Иванов, моб. тел.: 0896 836 625

Охрана:
централа: 02 987 00 27, тел. вътр.: 11, моб. тел.: 0879 259 295

Епархийският съвет съдейства на епархийския митрополит в осъществяване на  архиерейската му изпълнителна власт. Членовете на Епархийския съвет се избират за четири години. Епархийският съвет се състои от: председател – митрополит или определено от него с писмена заповед духовно лице, двама клирици, двама миряни и един монашестващ – представител на епархийските манастири, определен  с писмена заповед от епархийския митрополит. Настоящият състав е:

Председател:
Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий, Наместник-председател на Св. Синод и Наместник на овдовелия Софийски епархийски престол

Членове:
1. архимандрит Алексий (Тасев)
2. ставрофорен иконом д-р Стефан Стайков
3. иконом Радослав Трайков
4. проф. д-р Александър Омарчевски
5. д-р Камен Данов

Софийска епархия е разделена на осем духовни околии, както следва:

СОФИЯ
Адрес: 
п.к. 1000, гр. София, ул. „Цар Калоян” № 7

САМОКОВСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник:
 ставрофорен иконом Михаил Колев, моб. тел.: 0897 951 973
Секретар: Иван Янков, моб. тел.: 0898 595 779
Адрес: п.к. 2000, гр. Самоков, ул. „Захари Зограф“ № 22
Е-mail: michael_kolev@abv.bg

ИХТИМАНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник:
 ставрофорен иконом Пламен Димитров, тел.: (0724) 21 50, моб. тел.: 0898558177
Секретар: Йоан Димитров, тел.: 0878334001
Адрес: п.к. 2050, гр. Ихтиман, ул. „Димчо Дебелянов“ № 19
Тел.: (0724) 20 22 – Архиерейско наместничество

ДУПНИШКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник:
 ставрофорен иконом Георги Паликарски, моб. тел.: 0888 667 677, 0894 399 861
Секретар: Йорданка Димитрова, моб. тел.: 0899 637 243, 0894 399 865
Адрес: п.к. 2600 гр. Дупница, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 1, тел.: (0701) 50 324
Храм „Св. Георги“, тел.: (0701) 51 191
Храм: „Св. Богородица“, тел.: (0701) 51 86

РАДОМИРСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник:
 иконом Александър Стоев, моб. тел.: 0898 959 849, (0771) 92 120
Секретар: Снежана Сергиева, моб. тел.: 0896 014 016
Адрес: п.к. 2400, гр. Радомир, ул. „Черковна“ № 1, храм „Св. Димитър“
Тел.: (0777) 82 035 – храм „Св. Димитър“
Е-mail: o.aleksandarstoev@gmail.com

КЮСТЕНДИЛСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник:
 Велбъждски епископ Исаак, моб. тел.: 0878 443 353
Секретар: свещеник Мирослав Костов, моб. тел.: 0877 087 977
Адрес: п.к. 2500, ул. „Антим I-ви“ № 13
Тел.: (078) 524 260
Е-mail: arhiereisko_kn@abv.bg

ТРЪНСКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник:
 ставрофорен иконом Йоан Чикалов, моб. тел.: 0878 927 650
Секретар: йеромонах Тимотей, моб. тел.: 0895 728 779
Е-mail: o.ioan.tch@abv.bg

ГОДЕЧКА ДУХОВНА ОКОЛИЯ
Архиерейски наместник:
 архимандрит Януарий (Джангозов), моб. тел.: 0897 807 998, 0884 452 403
Секретар: свещеник Тодор Тодоров, тел.: 0878811223
Адрес: Искрецки манастир „Успение Богородично“, п.к. 2290, с. Искрец, общ. Своге, Софийска област

Visits: 1081

Skip to content