Продължете към съдържанието

Документи за църковен развод

Документи необходими за разторгване на църковен брак:

1. Типова молба за църковен развод (образец – по-долу).

2. Такса в размер на 50 лв. (внасят се в касата на Софийска света митрополия)

3. Решение за граждански развод – влязло в сила.

4. Свидетелство за свето венчание (ако не е налично – дубликат или служебна бележка, които се издават от храма/манастира, където е извършено светото венчание).

Документите се подават от един от разведените.

* В случаите, когато документите не се подават от един от засегнатите лица, е необходимо нотариално заверено пълномощно.

** Когато гражданският развод е осъществен в чужбина е необходимо документите да са преведени и легализирани.

Документите се подават в отдел Деловодство (Администрация) на Софийска света митрополия.

Visits: 893

Skip to content