Продължете към съдържанието

Администрация

Официален адрес на Софийска света митрополия:
п.к. 1000, гр. София, ул. „Цар Калоян” № 7

Телефони:
Централа: 02/ 987 00 27; 987 63 86; 987 74 89

Викарен епископ: Белоградчишки епископ Поликарп
тел.: вътр. 15, дир. 02/ 987 26 83

Протосингел: архимандрит Василий (Савов)
тел.: вътр. 28

Духовен надзорник на Софийска епархия: архимандрит Евтимий (Койнов)
тел.: вътр. 22, дир. 02/ 988 21 04, моб. 0879 259 292

Секретар: Ангел Младенов
тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702

Административен отдел: Саша Георгиева
тел.: вътр. 17, дир. 02/ 987 22 75, моб. 0879 259 307

Духовно-просветен отдел:
имейл: prosveta_mitropolia.sf@abv.bg
– Началник отдел: Ангел Младенов – тел.: вътр. 26, дир. 02/ 987 32 30, моб. 0878 629 702
– Технически сътрудник: Иван Тупаров – тел.: вътр. 26, моб. 0878 895 309

Културно-информационен отдел:
имейл: info@mitropolia-sofia.org
– Началник-отдел: д-р Андрей Касабов – тел.: вътр. 32, дир. 02/ 987 26 82, моб. 0879 259 289
– Главен редактор: Пламен Михайлов – тел.: моб.:0876 711 331
– Редактор сайт: Весела Игнатова  – тел.: вътр. 42,  моб. 0879 937 433
– Технически администратор на сайта: Станислава Кьосева – тел.: вътр. 42, моб. 0878 629 713

Отдел „Милосърдие и благотворителност“:
имейл: milosardie_sm@abv.bg
– Началник отдел: Теодор Атанасов – тел.: вътр. 25, дир. 02/ 987 61 27, моб. 0879 259 301
– Технически секретар: д-р Здравко Кънев – тел.: вътр. 36, моб. 0878 812 616

Счетоводство:
– Гл. счетоводител: Мария Вукашинова – тел.: вътр. 14, дир. 02/ 981 65 93, моб. 0879 259 290
– Счетоводители: Стефка Карабойчева и Цветка Карабойчева-Митрева – тел. вътр. 24, дир. 02/ 987 08 83
– Човешки ресурси: Нели Пешакова – тел.: централа 02/ 987 08 83, вътр. 24, моб. 0879 259 297
Каса: Елена Манолова – тел.: вътр. 18, дир. 02/ 987 36 83, моб. 0879 259 291

Финансов отдел:
– Главен финансов ревизор: Даниел Николов – тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 629 706
– Финансов ревизор: Любомир Миленков – тел.: вътр. 21, дир. 02/ 987 54 34, моб. 0878 715 290

Технически отдел, Домакин:
– Кольо Лозанов – тел.: централа 02/ 987 74 89, вътр. 19, моб. 0879 259 293

Църковен склад: Красимир Кръстев – тел.: моб. 0877 465 958

Охрана:
централа 02/ 987 00 27, вътр. 11, моб. 0879 259 295

Visits: 178

Skip to content