Продължете към съдържанието

В Софийската св. митрополия се проведе среща за взаимодействието между църковните институции и европрограмите

konferenciaОбластен информационен център София-град и София-област за популяризиране на кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) организира днес, 4 юни, информационна среща за представяне на възможностите, които се откриват пред църковните институции по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

 

Семинарът се състоя в залата на Софийска св. митрополия и в него взеха участие митрополитски служители, архиерейските наместници на Ихтиманска, Кюстендилска и Годечка духовни околии, предстоятели на софийски храмове и свещенослужители, деканът на БФ на Софийския университет – доц. д-р А. Омарчевски, представители на църковни настоятелства и учители по религия.

Срещата беше открита от Негово Преосвещенство Браницки еп. Григорий, който приветства и благослови информационното начинание на ОИЦ-София. На свой ред управителят на ОИЦ г-жа Елза Григорова представи Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия и одобрените към момента оперативни програми. Отец Серафим Янев представи добри практики от църковната си дейност, както меки мерки, така и за ремонт на културно-религиозни обекти и храмове (от местно и национално значение) и окуражи колегите си да кандидатстват с проекти по европейските програми.

Участниците бяха запознати с възможностите, които ще имат църквите в България по линия на еврофондовете – за ремонт и реставрация на храмовете, за изграждане на социални домове към тях и пр. Посочени бяха и възможностите за студенти, преподаватели и докторанти към Богословския факултет за стипендии, обмен, мобилност. В рамките на събитието беше представена Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в България и предстоящи информационни срещи на ОИЦ-София.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Снимки: Весела Игнатова
 
 

{joomplucat:223 limit=40|columns=3}

Visits: 0

Skip to content