Продължете към съдържанието

Любка Бурмова успешно защити докторат на тема „Раннохристиянската литургична практика според някои новозаветни апокрифи I-IV век“

Проф. Емил Трайчев, Любка Бурмова и доц. д-р дякон Иван ИвановНа 27 февруари в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на докторската дисертация на Любка Боянова Бурмова на тема „Раннохристиянската литургична практика според някои новозаветни апокрифи I-IV век“.

Новият доктор по теология блестящо представи своя научен труд, в който изследва процеса на формирането на новозаветните апокрифи до IV век и по-специално тези с литургично съдържание. Изследвани са 15 такива текста, както и взаимовръзките между тях и литургичната практика на Църквата, намерила отражение в тях. Актуалността на дисертационната тема произтича от засиления интерес към апокрифните текстове като корпус текстове, повлияли до голяма степен на изграждането на християнското богослужение и химнография.

За дисертационния труд свои рецензии прочетоха проф. дбн Емил Трайчев и доц. д-р Мариян Стоядинов, а становища – доц. д-р дякон Иван Иванов (научен ръководител), доц. д-р Людмил Малев и доц. д-р Стефан Стефанов. Всички те, съставляващи научното жури гласуваха единодушно с „да“ за присъждането на образователно-научната степен „доктор“ на Любка Бурмова.

 

Текст и снимки: Мартин Митов

 

{joomplucat:24 limit=9|columns=3}

Visits: 0

Skip to content