Продължете към съдържанието

Пореден работен семинар на учителите по религия в София

Проф. Божидар Андонов и Ваня СтанчеваНа 22 април 2017 г. в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, за десети пореден път се проведе работен семинар с учителите по религия. Тази година темата беше: „Нравствените теми в учебната програма по религия“.
Организатори бяха Регионалното управление на образованието – София-град, съвместно с Богословския факултет на Софийския университет и Центърът по катехизическо и религиозно обучение към Богословския факултет.

Този семинар има за цел споделяне на опит на настоящи и бъдещи учители, споделяне на трудности в работата и начини за преодоляването им. Срещата откриха и водеха Ваня Станчева – старши експерт в Регионалното управление на образованието в София-град, и проф. д-р Божидар Андонов – преподавател по Религиозна педагогика в Богословския факултет. Г-жа Станчева сподели, че най-важното в учителската работа е учителите да бъдат винаги интересни и достъпни за децата, а това става като споделят своя опит помежду си. Проф. Андонов подчерта важността на темата за нравствеността, която е любима и интересна за самите ученици – и то не само за вярващите, но и за невярващите, защото всеки се сблъсква с темата за доброто и злото, с проблемите за отношението към другите, към природата и т.н. Всичко това може да намери своето разумно обяснение чрез християнската вяра, за да могат децата да намерят отговор на въпроси като „Кой съм аз?“, „Къде съм?“ и „Накъде отивам?“
В първата част на семинара г-жа Ваня Станчева се спря подробно на нравствените теми в учебната програма по религия от първи до седми клас. Темите се поднасят на учениците по различни начини – в първи клас чрез темите на църковните празниците, в по-горните класове все по-подробно, не само чрез уроци, но и чрез игри – търсещи връзката между вяра и добри дела. Изрично беше подчертано, че всичко това става не като се възпитава страх от Бога, а чрез възпитаване, че любовта е в основата на всичко („Бог е любов“ – вж. 1Йоан 4:8).
Последва обширна дискусия, в която се включиха доц. д-р Костадин Нушев от Богословския факултет, проф. д-р Божидар Андонов и много от присъстващите преподаватели. Изрично беше обърнато внимание на проблеми като противоречията между учител и родители, между класния ръководител и учителя по религия, с препоръката учителите да избягват теми, по които нямат познание. А особено важна е ролята на учителя като „етичен гарант“ – каквото се преподава в клас, това да е и в живота, т.е. учителят да е автентичен в поведението си, да бъде мисионер. Относно проблемите с учебните пособия проф. Андонов подчерта, че учителите са тези, които трябва да ги подготвят, защото именно те са вътре в нещата, познават не само темите, но и проблемите при преподаването им.
Втората част на работния семинар започна с г-жа Весела Михова –начален учител и учител по религия, която представи свой урок на тема „Прошка. Сирни заговезни“. Следваше Гергана Вангелова, която представи новия проект „Вероучение за учители и ученици“ с адрес www.verouchenie.com. Г-ца Вангелова кратко, стегнато, ясно и изчерпателно показа всички възможности на сайта на проекта, целящ да събере на едно място всякаква полезна информация за преподаващите и интересуващите се от вероучение (вижте първото представяне на сайта). Г-жа Станчева сподели, че един такъв полезен проект „от вас за вас“ е очакван и обсъждан много години и се радва, че най-после той има своя реализация.
Г-н Огнян Узунов, учител по литература от Варна, представи своя проект „Модел: Йовков и християнските добродетели“. Чрез един подобен урок може да се преподава християнското вероучение в друг предмет, а не по Религия, като в крайна сметка доведе не само децата, но и техните родители до вярата и до Църквата Божия (г-н Узунов сподели например, че покрай този урок по литература много родители за пръв път са се докоснали до Св. Писание и дори са прочели немалко от евангелския текст).
В дискусията след това се включиха много активно д-р Полина Спирова и доц. Нушев, които изясниха някои проблеми с конфесионалното и надконфесионалното преподаване, особено когато в клас има и деца с родители-нехристияни.
Работният семинар завърши с две представяния на преподавателки от Университета по библиотекознание и информационни технологии – проф. д-р Жоржета Назърска и гл. ас. д-р Светла Шапкалова, които говориха за религиозното обучение във висшето светско училище, проектите за проучване на нравствените религиозни ценности и пособията и учебниците, издавани от УниБИТ по темата.
И г-жа Ваня Станчева, и проф. д-р Божидар Андонов благодариха на Софийска св. митрополия и специално на Негово Светейшество патриарх Неофит за благословението и помощта за провеждането на тазгодишния семинар на учителите. 
 
Текст и снимки: Мартин Митов
{joomplucat:492 limit=16|columns=4}

Visits: 0

Skip to content