Продължете към съдържанието

Синаксар за Понеделник след Петдесетница – Свети Дух

Дух СветийВчера тържествено чествахме празника Петдесетница, в който Светият Дух във вид на езици, като че огнени, слезе над светите апостоли и ги освети. Днес, понеделник след Петдесетница, по-особено честваме Третото лице на Светата живоначална, единосъщна и неразделна Троица – Светия Дух.
Християнското учение за Светия Дух е разкрито в словото Божие и е формулирано на Втория вселенски събор, станал в Цариград през 381 г. То гласи: ,,Вярвам и в Светия Дух, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците“.

Светият Дух не е някаква само проява на Бога, а е Негова божествена Ипостас (Лице). Той е Един от Света Троица (Един Бог Отец, Един Божи Син и Един Дух Светий). Тайната на Божията троичност – че Бог е Един по същество, но троичен по Лица (Ипостаси) – превъзхожда нашия ограничен човешки ум. Тя е отчасти достъпна само за богопросветената вяра.
В Никео-Цариградския Символ на вярата Светият Дух е наречен „Господ“. Това ще рече, че Той е истински Бог, единосъщен и равночестен на Отца и Сина. За разлика от Сина, Той не е роден, а изхожда от Отца (Йоан. 15:26). Римокатолиците неправилно учат, че Светият Дух бил произхождал и от Сина, когато, по думите на Сина, Той изхожда само от Отца.
Втората особеност на Светия Дух е тая, че Той е „животворящ“ – жизнено божествено начало. Още при самото творение Той се носел над първичните води и ги оживотворявал (Бит. 1:2). Чрез Него, както св. Църква пее, всяка душа получава живот и се издига към духовна чистота.
Светият Дух е и просвещаваща Ипостас. Той просветява нашия ум в познание на истината. Той е говорил чрез пророците. Св. ап. Петър уверява, че светите Божии човеци – апостоли и пророци – са говорили, бидейки просветени от Светия Дух (2Петр. 1:21). Същият Свети Дух ни упътва към всяка истина (Йоан. 16:13). Ние дори не знаем за какво и как трябва да се молим, ако Светият Дух не ни просвети. Същият ходатайства за нас с неизказани въздишки (Рим. 8:26). Светият Дух ни очиства от всяка греховна нечистота и ни освещава. Той ни подкрепя в нашите немощи (Рим. 8:26) и ни подпомага в борбата срещу злото.
Той е и нашият Утешител (Йоан. 15:26) в скърби и страдания. Той внася в душите ни радост. Радостта в Светия Дух е особена; тя е радост чиста, светла, блажена, каквато никой друг и нищо друго не може да ни достави. Светият Дух действа в нас и върху нас със Своите благодатни сили и дарове, които се проявяват в светите Тайнства. Така чрез тайнството Кръщение се умиваме от греховете, оправдаваме се пред Бога и ставаме членове на св. Църква и граждани на Царството Божие. В тайнството Миропомазание получаваме необходимите подкрепителни сили за възрастване в духовния живот. В тайнството Евхаристия се приобщаваме с Тялото и Кръвта на Господ Иисус за опрощаване на греховете и получаваме залога на вечния живот. В тайнството Покаяние (Изповед) получаваме опрощение на греховете, сторени след Кръщението. Чрез тайнството Елеосвещение получаваме благодатно изцеление на нашите телесни и душевни болести, а също и опрощение на грехове (Як. 5:15). В тайнството Брак се преподава благодатна сила Божия, която освещава и още повече укрепява брачния съюз, който е велика тайна (Еф. 32:5). А чрез тайнството Свещенство се получава дарът на свещенослужението, благовестието и душепастирството.
Чрез тия седем тайнства получаваме благодатните сили на Светия Дух като от седем струи на божествен извор. Тия струи са започнали да текат от деня Петдесетница и продължават неизтощимо да текат и днес, и ще текат и в бъдеще, без да пресекнат никога. Благодарение на действието на Светия Дух в деня Петдесетница у апостолите става коренна духовна промяна. Чрез Светия Дух ние постигаме святост и ставаме нова твар (2 Кор. 5:17).
Чествайки, прочее, днес Светия Дух, нека с молитва се обърнем към Него и да кажем: ,,Царю небесни, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш! Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас и ни очисти от всяка скверната и спаси, Благий, нашите души!“ Амин!
 
Източник: „Синаксар – празнични четива от Триода и Пентикостара“, Превел и преработил: † Макариополски епископ д-р Николай, Синодално издателство, С. 2011
 
 
 
 
 

Visits: 0

Skip to content