Продължете към съдържанието

Oтносно изградена сграда в църковен имот на храм „Преображение Господне“ в София

Софийска св. митрополияВъв връзка с отправени запитвания относно изградена сграда, ситуирана в южната част на църковен имот на храм „Св. Преображение Господне“ в гр. София, кв. „Лозенец“, след извършена проверка и с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, Софийската света митрополия уведомява:
На свое заседание от 23.06.2011 год. църковното настоятелство на храма „Св. Преображение Господне“ разглежда мотивираното предложение за инвестиция в гореспоменатия имот. С протоколно решение № 9 предложението е внесено в Софийска света митрополия за одобрение. Междувременно проекта претърпява изменение за трансформирането му в масивна сграда на мястото на бензиностанцията. На 20.11.2012 год. църковното настоятелство при храма разглежда подобен ход на действия и одобрява изменението с протокол № 35, което е внесено в Софийска света митрополия за одобрение. На 22.11.2012 г. Софийският епархийския съвет разглежда внесеното писмо и одобрява решението на църковното настоятелство, с което приема инвестиционния проект на фирмата инвеститор за изграждането на „Енорийски център с търговски комплекс“ от и за сметка на фирмата, съгласно графична част към Зап. № РД-09-50-864/03.10.2012 год. на гл. архитект на гр. София, както и да се сключи договор със същото дружество по представения проекто-договор за изпълнение на инв. проект – СМР – изграждане на Енорийски център с търговски комплекс.

По силата на горното решение на 27.02.2013 год. е сключен договор между църковното настоятелство и фирмата инвеститор за започване на процедура по отреждане на разрешително за строеж и определяне на параметри на бъдещата сграда. 
На 14.07.2014 г. е получено под № 91 и издадено разрешително за строеж съгласно одобрен проект от Гл. архитект на р-н Лозенец за „Енорийски център със смесено предназначение и допълващо застрояване – аптека“.
На 05.09.2015 г. е подписан Анекс № 1 към договора от 27.02.2013 год. за започване на строителните дейности и уточняване на застроената площ, която възлиза на 429,70 кв.м.
В процеса на строителството инвеститорите разглеждат варианти за реализацията на обекта, като в последствие се установява липса на интерес към наемането на аптеката. По тази причина е внесено искане за изменение на одобрените инвестиционни проекти, с което аптеката се трансформира в кухня, сладко-пекарна, а магазина се разширява, видно от Заповеди № РД-09-367/21.12.2014 г., № РД-09-23/05.02.2015 г. и № РЛЦ12-РА-022/07.03.2017 год. 
С така направените промени проекта се нарича „ЕНОРИЙСКИ ЦЕНТЪР СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ – СЛАДКОПЕКАРНА С МАГАЗИН“.
На 20.10.2016 год. е подписан и окончателен договор за наем с фирмата инвеститор. След него те от своя страна подписват договор за наем с трета страна.
На 18.08.2017 год. е съставен Констативен протокол за установяване годността за приемане на строежа – Акт 15, който на същата дата е депозиран и в р-н Лозенец. 
Предвид гореизложеното сградата притежава всички разрешителни за строеж и изменения на проекта и отговаря на необходимите изисквания. 
Вторият етаж на новопостроената сграда, предназначен за салон, ще се използва за провеждането на беседи и прожектирането на православни филми в неделния ден след Божествената света литургия, тъй като от 13 години неделното училище се помещава в една от малките стаи в храма. 
На третия етаж сградата е оборудвана изцяло за детски кът, където ще има грижи за най-малките, както и занималня, включваща преподаването на православно вероучение. 
В най-скоро време е предвидено да започне периодично раздаване на безплатен обяд за най-бедните със съдействието на р-н Лозенец. 
Установено е, че входът за енорийския център се намира от страната на църковния двор и е различен от входа на другата част на сградата. 
С построяването на сградата околохрамовото пространство е облагородено, направено е цялостно озеленяване, няколко малки фонтана, нови пейки за почивка, както и детска площадка, която е дарена с любезната подкрепа на Ректора на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“.
В процеса на проверката се установи, че редовните енориаши застават зад решението на църковното настоятелство.
Подробният доклад по проверката ще бъде представен за разглеждане на предстоящо заседание на Софийския епархийски съвет.
В настоящото съобщение от съображения за коректност не е споменато името на фирмата инвеститор.
 

Visits: 1

Skip to content