Продължете към съдържанието

Емануела Иванова успешно защити докторат на тема „Възкресението на Иисус Христос – начало на възкресението на мъртвите според Първото послание на св. апостол Павел до коринтяни – 15 глава“

Доктор Емануела ИвановаНа 12 септември в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на докторската дисертация на Емануела Иванова Иванова на тема „Възкресението на Иисус Христос – начало на възкресението на мъртвите според Първото послание на св. апостол Павел до коринтяни – 15 глава“.

Процедурата по защитата беше открита от декана на Богословския факултет – проф. д-р Александър Омарчевски, и водена от доц. д-р Екатерина Дамянова – председател на научното жури. Г-жа Емануела Иванова има няколко висши образования, завършила е и бакалавърската програма на Богословския факултет като отличник и първенец на випуска. Като редовен докторант в катедра „Библеистика“ успява да подготви дисертацията си дори по-рано от установения срок.
Новият доктор по теология (специалност „Свещено писание на Новия Завет“) блестящо представи своя научен труд, в който въз основа на анализа на текста на 15 глава от Първото послание на св. апостол Павел до коринтяни се изследва възкресението на тялото, гаранция за което е Христовото възкресение. Както посочва д-р Иванова в автореферата си: „Времената се променят, технологиите също, но въпросите, които човекът си задава в моменти на проникновение (или в кризисни периоди), са все същите. От отговорите на тези неизменни въпроси и от степента на честност при прилагането им зависи всичко – не само качеството на пребиваването на земята, но и вечността… Актуалността на настоящата тема е подчертана на фона на всички съвременни политически и социални абсурди. Единствено погледът „отвъд”, или по-точно „през”, цялостната перспектива може да даде решение на всички екзистенциални драми, пред които се изправя човекът. Днешните хора всъщност не са по-различни от адресатите на Първото послание на св. апостол Павел до коринтяните и съответно и отговорите на техните въпроси не биха били много по-различни…“
Д-р Емануела Иванова проследява предхристиянската идея за възкресението в библейски и извънбиблейски свидетелства, изследва исагогическите свидетелства с цел очертаване на културно-историческия контекст на Първото послание на св. апостол Павел до коринтяните, изследва въпроса за боговъплъщението, последствията от Христовото възкресение за човека, както и предназначението на човека и отношението му към Божието Царство. В изпълнение на целите на изследването привежда не само аргументи от библеистиката, но и от иконографията, химнографията и литургиката, които свидетелстват за задълбочен подход при анализа на разглеждания проблем и същевременно са неизбежни ориентири за православното осмисляне на основите на вярата. 
За дисертационния труд своя рецензия прочете доц. д-р Екатерина Дамянова. Другият рецензент – доц. д-р Мариян Стоядинов от Великотърновския университет, отсъстваше и неговата рецензия беше прочетена от проф. Трайчев. Свои становища прочетоха лично проф. дфн Нина Димитрова и проф. дбн Емил Трайчев (научен ръководител на докторантката), а становището на проф. дфн Валентин Канавров беше прочетено от проф. Димитрова. Гласуването на отсъстващите членове на журито стана по телефона. Всички гласуваха единодушно с „да“ за присъждането на образователно-научната степен „доктор“ на Емануела Иванова.
 
Текст и снимки: Мартин Митов
{joomplucat:700 limit=12|columns=4}

Visits: 0

Skip to content