Продължете към съдържанието

Излезе сборник с изследвания за светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски

Корица на сборникаВ края на месец февруари излезе от печат книгата „Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски“.
Този сборник е опит за многоаспектно и интердисциплинарно представяне на научни изследвания, в които се разкрива литургическата, иконографска, химнографска, историческа, нравствена, омилетична, педагогическа, теоретична и емпирична фактология за изясняване на проблеми, които са останали в периферията на обсега на многобройните изследвания, направени от български и чужди учени, свързани с просветителската мисия на светите братя Кирил и Методий и на св. Климент Охридски Чудотворец. Тяхното дело се изследва подробно в науката повече от 150 години и това спомага за разкриването на съществени изследователски истини за този велик всенароден процес на евангелизация сред славянските народи, който започва с делото на славянските просветители и равноапостоли още от IX век и е в основата на процеса на християнската евангелизация и духовната обнова на Средновековна Европа, което от своя страна се отразява и влияе върху културното развитие на съвременното общество. За тази цел се използва богат изворов материал и интердисциплинарна методология на изследванията на различни свидетелства ръкописи, изображения, текстове, основни богословски съчинения. 

В това комплексно изследване се анализират средновековните творения по тази тема не само на базата на достиженията на съвременното научно знание, но и в светлината на християнския фундамент – вярата. Поради това формулираната цел на сборника е популяризиране на дейността на светите братя Кирил и Методий и на техния ученик св. Климент Охридски, която се изпълнява в контекста на православната богословска традиция в съчетание с научно-изследователските принципи на съвременната наука.  Това проучване насочва погледа на съвременните изследователи и интерпретатори на делото на светите братя Кирил и Методий към едно ново за науката екзегетично тълкувание, което може да разгадае „тайната“ на апостолската мисия на братята Просветители и техните ученици. Това предизвикателство открива плодотворни перспективи както за богословието, така и за съвременната хуманитарна наука. На базата на направените анализи, коментари и авторски проучвания и класификация на свидетелствата, отнасящи се до просветителската, мисионерската и църковно-дипломатическа дейност на св. братя Кирил и Методий и св. Климент Охридски, се цели преодоляване на разногласията между изследователите от различните поколения и школи. 
Повод за съставянето на сборника са следните важни събития – 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий, 1200 години от рождението на св. Методий Славянобългарски, и 1100 години от блаженото успение на свети Климент Охридският Чудотворец. През 2013 г. се навършиха 1150 години от Моравската мисия на светите братя Кирил и Методий. 
Това се чествания, които възпоменават просветителската и спасителна дипломатическа мисия на Кирило-Методиевото дело. Важността на историческото дело – създаването на азбуката – има не само религиозно, политическо или дипломатическо значение, но преди всичко културно и духовно, което е основа за историческото развитие на всички славянски народи, които със силата на писмеността и словото се нареждат достойно сред древните народи и култури на Европа и света. През 2015 г. се навършиха 1200 години от рождението на св. Методий Славянобългарски и се възпомена неговото велико дипломатическо, църковно, историческо и просветно дело на територията на Рим, Моравия, Панония и Бохемия. През 2016 година се честваха 1100 години от блаженото успение на свети Климент Охридският Чудотворец и Светител. Неговата памет бе предмет на всенародни празници, които по инициативата на ЮНЕСКО и на църковните и обществени организации получи всенароден отзвук. 
Доц. д-р дякон Иван Иванов (Кюмурджийски) – главен редактор и съставителНашата отговорност като наследници на това велико дело е да дадем своя скромен принос и така да почетем тяхното блажено и спасително благовестие.
Предложените материали в този юбилеен Сборник, свързан с горепосочените всенародни чествания, по инициативата на магистърска програма „Литургия и музика“ с подкрепата на Катедрата „Практическо богословие“ при Богословския факултет на Софийския университет, обръщат внимание на мисионерската, просветителската, дипломатическата, литургическа, химнографска, пастирска, омилетичната, педагогическо, иконографска, нравствена и обществена дейност на светите братя Кирил и Методий и на св. Климент Охридски. Така наред с всички обществени – държавни и църковни организации ние чадата на Българската православна църква и наследниците на Свето-Климентовата богословска школа се преклонихме пред светлата апостолска дейност на равноапостолните братя Кирил и Методий и техните ученици, и делото на св. Климент Охридски, като на основата на научните изследователски принципи допринесохме за всенародния, обществен, научен и културен форум. Тази идея се осъществи и реализира в рамките на два научно-изследователски проекта към фонд „Научни изследвания“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 
Методологичната рамка на изследванията беше съобразена с мултидисциплинарния характер на тези проекти. В процеса на научните изследвания в тази област се използваха както специфичните за всяка научна област методи, така и някои по-конкретни в зависимост от обекта и характера на изследването, като: историко-археологичен, херменевтичен, екзегетико-филологичен и текстово-критичен, сравнително-критичен, алегоричен, диспозитивен и описателен, методът на компаративният анализ, комплексният културно-исторически метод, литургико-аналитичният метод.  
 
Съставителите благодарят на всички, които се потрудиха за реализирането на този всеобхватен сборник. На първо място на спомоществователите:
Негово Преосвещенство Велички епископ Сионий – игумен на Троянския манастир „Успение Богородично“ и д-р Славомир Кондов, ДМ – Началник Отделение по Неврохирургия при УМБАЛ „Св. Анна“ и създател на Отделение по Неврохирургия при Болница „Токуда“ в София.
На научните редактори: проф. д.изк. Кристина Япова, проф. д.изк. Стефан Хърков, доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р Емил Иванов, доц. д-р Веселка Желязкова, гл. ас. д-р Димитър Димитров и гл. ас. д-р Иван И. Илиев. 
Автори в сборника са учени от България и чужбина, които обединени от общественополезната мисия за осъществяване на научен и културен форум по повод просветителската мисия и дейността на светите равноапостолни Кирил и Методий и на св. Климент Охридски, и под научното ръководство на доц. д-р дякон Иван Иванов, допринесоха за съставянето и публикуването на това издание.
 
Сборникът „Благовестие и мисия. Мисионерско и просветителско дело на светите братя Кирил и Методий и свети Климент Охридски“ ще се рапространява в специализираните книжарници за научна и църковна литуратура.
 
 
 
 

Visits: 4

Skip to content