Продължете към съдържанието

Доцент Дилян Николчев успешно защити докторат на тема „Врачански митрополит Паисий и Врачанска епархия (1930–1974) през прочита на архивните документи“

Доц. дбн Дилян Николчев

На 23 март в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на дисертационен труд на тема „Врачански митрополит Паисий и Врачанска епархия (1930 – 1974) през прочита на архивните документи“ от доц. д-р Дилян Николаев Николчев за придобиване на научна степен „доктор на науките“.
Процедурата по защитата беше открита от декана на Богословския факултет – проф. д-р Александър Омарчевски, и водена от проф. д-р Божидар Андонов – председател на научното жури. Доц. Николчев е дългогодишен преподавател по „Църковно право“ и „Устройство и управление на БПЦ“ в Богословския факултет на Софийския университет.

Новият доктор на богословските науки блестящо представи своя научен труд като естествено и логично продължение на монографията „Екзарх Стефан под „грижите“ на Държавна сигурност“, издадена през 2015 г. В нея доц. Николчев представя живота и делото на екзарх Български и митрополит Софийски Стефан през прочита на архива на Държавна сигурност отпреди и след 9 септември 1944 г. Обект на сегашното изследване е друг отличим български духовник от онези времена, със сходна съдба в много отношения – Врачански митрополит Паисий. Включени са неизползвани досега (или само частично използвани) извори, представена е и сравнително пълна картина на църковния и административния живот на Врачанска епархия: свещеническо служение, манастири и манастирски живот, социална и благотворителна дейност, вероучителни дейности и пр. В труда е поставен интересен и неизследван до този момент въпрос – този за покръстителската дейност върху цигани, мюсюлмани и инославни в България през 40-те години на 20. век – едно предизвикателство към съвременното управление на поместната ни църква по отношение на малцинствените групи в границите на диоцеза ѝ. Както се посочва и в автореферата, дисертационният труд дава възможност за обогатяване с допълнителни знания от различни области на науката като Църковна история, Нова история на България, Устройство и управление на БПЦ, Църковно право, политически науки и др. Той тематично се вписва в опитите от последните няколко десетилетия да се даде нова, строго научна перспектива в изследванията на исторически събития и процеси – необременени от политически идеологеми и предразсъдъци и служещи на квазинаучни истини.
За дисертационния труд рецензиите си прочетоха проф. д-р Гълъбина Дупинова, проф. д-р Петко Петков и доц. д-р Павел Павлов. Свои становища прочетоха проф. д-р Андрей Андреев, проф. д-р Божидар Андонов, доц. д-р Михаил Груев и доц. д-р Русалена Пенджекова – Христева. 
В края проф. Андонов прочете писмо и от протопрезвитер проф. д-р Радко Поптодоров – научен ръководител и предшественик на доц. Николчев като преподавател по „Църковно право“. С въпроси за днешното състояние на Врачанска епархия се включи гл. ас. д-р Венцислав Каравълчев.
Всички членове на научното жури гласуваха единодушно с „да“ за присъждането на научната степен „доктор на науките“ на Дилян Николчев. 
 
Текст и снимки: Мартин Митов
{joomplucat:845 limit=20|columns=4}

Visits: 0

Skip to content