Продължете към съдържанието

Елена Серева успешно защити докторат на тема „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“

Д-р Елена СереваНа 29 май от 13:00 ч. в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на докторската дисертация на Елена Искърова Серева на тема: „Богородичният акатист в българската църковна живопис през Възраждането“.

Новият доктор по богословие успешно представи своя научен труд, който разглежда спецификите и характеристиките на иконографията на Богородичния акатист през Възраждането. Елена Серева смята, че актуалността на тази тема е безспорна, тъй като образът на Пресвета Богородица, която е „по-чтима от херувимите и несравнено по-славна от серафимите“, присъства съществено в живота на Православната Църква. Доброто познаване на развитието на Богородичния акатист, неговата иконография в историческа последователност и вникване в неговата дълбока богословска същност е гарант за успешната работа на съвременните майстори зографи, а това е изключително необходимо днес при възобновеното строителство на храмове у нас и необходимостта те да бъдат изографисани правилно. В заключение изследователката споделя, че проследяването, представянето и анализа на изображението на Богородичния акатист в кавалетната църковна живопис през Възраждането показва, че през разглежданата епоха има засилена употреба и поръчки на акатистни икони, които и до днес се намират в енорийските храмове и манастирските църкви из цялата страна. Иконите са дело на зографи представители на всички от основните художествени школи, както и на майстори зографи извън основните школи у нас. Съхраняват се и в редица музейни експозиции.
За дисертационния труд свои рецензии прочетоха: проф. д-р Елена Генова и доц. д-р Иван Рашков от името на доц. д-р Любомир Тенекеджиев, председател на научното жури, а становища – доц. д-р Иван Рашков (научен ръководител на докторантката), доц. д-р Миглена Прашкова и доц. д-р Ростислава Тодорова. Всички членове на научното жури гласуваха единодушно с „да“ за присъждането на образователно-научната степен „доктор“ на Елена Серева.
 
Текст и снимки: Андрей Касабов
{joomplucat:921 limit=9|columns=3}

Visits: 3

Skip to content