Продължете към съдържанието

ДУХОВНИ НАПЪТСТВИЯ ЗА ПОКАЯНИЕ И ИЗПОВЕД

1340988 scaledСливенски митрополит †ЙОАНИКИЙ

Редактор: Александра Карамихалева
Коректор: Анета Пенева
Корица: Александра Карамихалева
Предпечат и дизайн: Ханка Златева
Печатница: "Симолини 94"
Синодално издателство на БПЦ
София, 2009 г.
Цена: 1,50 лв

Господ Иисус Христос утешав авсички грешници с думите: "Покайте се" (Мат. 4:17).
Да се вслушаме в тези благи думи!
Да повярваме в тяхната сила!
Да почувстваме тяхната утеха!
Господ ни зове – да Го последваме!
Господ ни обича – да Го възлюбим!
В тайнството покаяние и изповед ние получаваме прошка на греховете, душевен мир, спокойствие на съвестта, истинско блаженство и Божията милост.

Книгата можете да закупите от Домакина на Софийска света митрополия – г-н Кольо Лозанов.
За контакт: гр. София, ул. Калоян №7, ет. 1, стая 7, тел.: 02/ 987 74 89, 0879 259 293.

Visits: 84

Skip to content