Продължете към съдържанието

14.03.2020 г. – ОКРЪЖНО ПИСМО НА СВ. СИНОД ЗА ПРИБАВЯНЕ В БОГОСЛУЖЕНИЯТА НА МОЛИТВИТЕ ПРИ ЕПИДЕМИЯ ОТ ЗАРАЗНА БОЛЕСТ

thumbВъв връзка с епидемиологичната обстановка в страната и опасността от заразяване с коронавирус – COVID-19, в богослуженията, по решение на Св. Синод на БПЦ-БП, да бъдат добавени специалните молитви при зарази и епидемии от особено заразни и смъртоносни болести (те се намират и във всеки свещенически Служебник – бел. ред.):

НА СВ. ПРОСКОМИДИЯ:

Господи, Иисусе Христе Боже наш, приими жертву сию во оставление грехов нас грешних и недостойних рабов Твоих, беззаконии нашими Твою благост прогневавших, и благоутробие Твое раздраживших, и не вниди в суд с раби Твоими, но отврати страшний гнев Твой, праведно на ни движимий, утоли губителное прещение, и устави грозний Твои меч, невидимобезгодно секущий нас, и пощади нищихи убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти душ наших, в покаянии сокрушеним сердцем, и со слезами к Тебе милосердому благоуветливому, и благопременителному Богу нашему припадающих.

(Или: Господи Иисусе Христе Боже наш, прими тая жертва за прошка греховете на нас грешните и недостойни Твои раби, които с нашите беззакония прогневихме Твоята доброта и раздразнихме Твоето добросърдечие, и не влизай в съд с рабите Си, но отклони страшния Твой гняв, справедливо насочен към нас, уталожи пагубната заплаха и спри грозния Твой меч, който невидимо и бедствено ни сече, и пощади бедните и жалки Твои раби, и не затваряй в смърт душите на нас, които в покаяние, със съкрушено сърце и със сълзи припадаме пред Тебе милосърдния, благосклонния и примирителния наш Бог.)

НА ВЕЛИКАТА ЕКТЕНИЯ:

О еже услишати от храма святаго Своего гласа нашего, и исцелити болезни смертния, одержащия нас, и потоки беззакония, смутившия нас, изсушити, Господу помолимся.

О еже вскоре изяти нас от сетей смертних, и от болезней адових избавити, Господу помолимся.

О еже милостивно продолжити рабом Своим покаяния время, и не безгодно яко неплодную смоковницу посещи, но благосердием окопати, и милосердия росою напоити, плодов покаяния и обращения нашего человеколюбно еще ожидая, Господу помолимся.

(Или: За да чуе от светия Си храм нашия глас и изцери смъртната болест, която ни е обхванала, и да изсуши потоците беззакония, които ни смущават, на Господа да се помолим.

За да премахне бързо от нас смъртните примки и избави от адовите болки, на Господа да се помолим.

За да продължи милостиво на рабите си времето за покаяние и да не ги посече безвременно като неплодна смокиня, но с добросърдечие да окрили и да напои с росата на милосърдието, като човеколюбиво очаква плодовете на нашето покаяние и обръщане, на Господа да се помолим.)

НА СУГУБАТА ЕКТЕНИЯ:

Согрешихом и беззаконствовахом и сего ради праведний Твой гнев постиже нас, Господи Боже наш, и сен смертная обиде нас и ко адовим вратом приближихомся: но к Тебе Богу нашему в болезни нашей умольно вопием: пощади, пощади люди Твоя, и не погуби до конца, смиренно молим Ти ся, услиши и помилуй.

Паче всех согрешихом Тебе и беззаконновахом, Владико, и аще покаяния не стяжахом, предложение наше вместо покаяния приими, и на милост преложися: смертноснаго недуга, и болезней лютих, яко всесилен свободи раби Твоя болезненно стенящия, молим Ти ся, скоро услиши и помилуй.

(Или: Съгрешихме и беззаконствахме, затова ни постигна справедливият Твой гняв, Господи Боже наш, и смъртна сянка ни обкръжи и се приближихме до адовите врата; но в нашите страдания към Тебе нашия Бог умилено викаме: пощади Твоя народ и не погубвай до край, смирено Ти се молим, чуй и помилвай.

Повече от всички съгрешихме и беззаконствахме пред Тебе, Владико, и макар да не придобихме покаяние, нашето моление приеми вместо покаяние, и да се превърне в милост; освободи като всесилен от смъртоносното страдание и тежките болести Твоите раби, които болезнено въздишат, молим Ти се, скоро чуй и помилвай.)

+++

Горепосочените прошения се добавят при отслужването на св. Литургия във всеки храм и манастир в диоцеза на БПЦ-БП.

Visits: 0

Skip to content