Продължете към съдържанието

Възкресна програма

Представяме на нашите читатели сценарий на драматизация за Възкресение Христово с автор монахиня Ирина от Самоковския манастир “Покров Богородичен”. Сцената може да бъде разучавана в неделни училища, както и в часове по Религия от началните класове.

Трима войници стоят пред гроба на Господ Иисус Христос и разговарят.

ПЪРВИ ВОЙНИК:Трета нощ стоим пред гроба на един мъртвец!

ВТОРИ ВОЙНИК: Да бяхме поне на пост пред някого от нашите богове – императори, а ние стоим пред един израилтянин, който е наш роб, и то осъден като престъпник.

ТРЕТИ ВОЙНИК:Не мога да си обясня: цял живот Го преследваха, търсеха начин да Го убият. А сега? Ето на!  Мъртъв е! Защо се страхуват от Него?

ВТОРИ ВОЙНИК: Наистина е чудно!

ТРЕТИ ВОЙНИК: Слушайте!!! Мен ми се струва, че тук има нещо по-сериозно! Нека  пазим гроба както трябва, за да не пострадаме.

Тримата стоят мирно, но изведнъж усещат силно разлюляване…

ТРЕТИ ВОЙНИК: Олеле!!! Какво стана?!!!

ПЪРВИ ВОЙНИК:Земетресение?!!!

Изведнъж пред себе си виждат светлите силуети на два Господни ангела, които достолепно стоят пред тях.

ТРЕТИ ВОЙНИК: О…? Това трябва да са…?!

ВТОРИ ВОЙНИК:  Да! Това са ангели!!!

ПЪРВИ ВОЙНИК: Гледайте! Гледайте, колко са красиви!!!

В този момент зазвучава нежен ангелски хор, който пее “Христос воскресе из мертвих…”:

Войниците остават вцепенени, не могат да повярват, че това действително се случва пред очите им. След песента третият със страхопочитание казва:

ВТОРИ ВОЙНИК: Какво ще правим сега???

ТРЕТИ ВОЙНИК: Чакайте! Трябва първо да проверим гроба!… Божичко!!! Няма Го!  Та Той?! Наистина е възкръснал!!! 

ПЪРВИ ВОЙНИК:Ами сега?!!!  

ВТОРИ ВОЙНИК: Да отидем по-скоро при първосвещеника!

ТРЕТИ ВОЙНИК:Хайде!  По-скоро! Дано по-скоро ни отмине този ужас!

Войниците чакат пред вратата на синедриона. В това време при първосвещеника влизат двама равини.

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: И вие ли сте подранили тази сутрин?

ПЪРВИ РАВИН: Три нощи не съм спал. Страхувам се от Този Назарянин. Откак земята се разтресе и посред бял ден тъмнина я покри – нямам покой. Но най-вече се ужасявам, когато гледам  завесата на храма, раздрана на две – от горе надолу. Това означава, че пътят към Бога е отворен за всички хора по света. Не може да бъде! Ние сме избраният от Бога род! Затова дрямка не ме хваща. Клепачите ми не могат да се затворят.

ВТОРИ РАВИН: И аз съм така, брат. Смазан съм от умора. Не дай Боже, Този да възкръсне, че какво ще правим? Целият народ ще ни убие с камъни, затова че Го разпнахме.

ПЪРВИ РАВИН: Дано по-скоро ни отмине този ужас!

 В този момент влизат запъхтяни войниците, уплашени и останали без сили.

ПЪРВИ ВОЙНИК:  Камъкът сам падна!

 ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Как така падна?! Нали е запечатан?!

ПЪРВИ ВОЙНИК:Стана внезапен трус! Краката ни се подкосиха! Изведнъж!  Двама ангели! С ослепителни облекла! Пронизаха очите ни!!!

ВТОРИ ВОЙНИК:В този миг от небето прозвуча тържествен химн:Христос възкръсна от гроба!Христос победи смъртта!Тя нямаше сила да Го задържи, защото Той е Бог! И ние веднага избягахме, и дойдохме да ви известим чудото. 

ТРИМАТА ВОЙНИЦИ: Ваше Първосвещенство!  Христос  наистина възкръсна!!!

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Засега излезте навън! Ние ще ви повикаме.

 В този момент влизат и други равини, и съвещанието на синедриона започва.

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Какво да сторим, братя?! Цялото негодувание на народа ще       падне върху нас!

ТРЕТИ РАВИН: Ще ни избият с камъни!

ЧЕТВЪРТИ РАВИН: Да! Това вече ни очаква!

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Вижте, братя! И аз като вас три нощи не съм спал, и три дни не съм вкусвал нищичко! Предположих тази трудна ситуация и намерих изход от нея.  Ако се съгласите с мен, ще се измъкнем невредими.

ВСИЧКИ РАВИНИ:Кажете ни я, Ваше Превъзходителство!

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Ще кажем, че учениците Му са Го откраднали, за да оправдаят своя Учител и себе си.

ВСИЧКИ РАВИНИ: Това е най-добрата идея!

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Добре, щом всички сте съгласни, повикайте стражата!

 Един от равините привиква стражата да влезе отново.

ПЕТИ РАВИН: Може вече да влезете!

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Синедрионът  единодушно реши  щедро да  ви възнагради със златни римски монети, за да не разгласявате никому за случилото се тази сутрин.

ПЪРВИ ВОЙНИК: Тогава… какво да отговаряме на онези, които ни питат?

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Кажете, че когато сте спали, учениците Му са дошли и са Го откраднали!

ВТОРИ ВОЙНИК: Но това… Това означава, че началниците ще ни предадат  на явна смърт!!!

ПЪРВОСВЕЩЕНИКЪТ: Не се безпокойте! Ние ще ви оправдаем пред тях. Само пуснете този слух и не се грижете за нищо.

ТРЕТИ ВОЙНИК: Добре, Ваше Превъзходителство, ще сторим всичко по Вашата дума.

Войниците излизат и разговарят, като че ли съвестта им проговаря за миг.

ПЪРВИ ВОЙНИК:Слушай, мен ме е страх! Ако се разбере тази работа, няма да ни се размине!

ВТОРИ ВОЙНИК: Виж какво!… Тук става дума  не толкова за нашия живот, а за техния. Те си знаят работата! Нищо лошо няма да ни се случи! Ще казваме това, което са ни заповядали. Ние си изпълняваме дълга!

ТРЕТИ ВОЙНИК: Хайде да си разделим парите!

ВТОРИ ВОЙНИК: Добре де! Добре!… Една на тебе, една на тебе, две на мене.

ДВАМАТА ЕДНОВРЕМЕННО: Как така!

ВТОРИ ВОЙНИК: Аз взех парите! Имам по-голям дял.

Тримата се скарват, сякаш се надпреварват кой ще бъде по-голям предател на Господа…           

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: Така първите свидетели на светлото Христово Възкресение били войниците, които се подчинили на заповедта на първосвещениците и пуснали лъжливия слух, че тялото на Спасителя е било откраднато от учениците Му. Но тази измислица има ли истинско обоснование?

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: Първосвещениците, в безумното си озлобление към Христа, заплашвали дори Пилат, че ще го наклеветят на кесаря, ако не осъди Иисус Христос на смърт!

ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Но, след Възкресението на Христа, те нито веднъж не се явяват пред него, за да подведат учениците под съдебна отговорност за кражбата на тялото Господне.

ЧЕТВЪРТИ РАЗКАЗВАЧ: Ако това не беше лъжа, а истина, те щяха да направят истински процес, и то – пред целия народ. А учениците,  макар залостени зад вратите от страх, не били обезпокоени от никого.

ПЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Нима може да си представим дванайсет ученици безшумно да отминат заспалите пред самия гроб римски въоръжени войници? 

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: Ще успеят ли да отвалят без шум огромния камък и да го преместят встрани?

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: Нима стъпките на толкова души – дори четирима да са били, не биха събудили римската стража, изнасяйки тежкото тяло на Спасителя?

ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Ще продължат ли още да спят?

ЧЕТВЪРТИ РАЗКАЗВАЧ: Това е невъзможно!

ПЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Иисус Христос възкръсна!

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: А, те… подкупени – мълчат!

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: Едва след Петдесетница, когато започнали да изповядват Христовото Възкресение като историческо събитие… едва тогава повикали учениците в синедриона, и то – не да ги питат, защо са откраднали Христовото тяло, а за да им забранят да проповядват в Неговото име, защото се страхували да не се открие истината.

ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Свидетели  на Христовото Възкресение не били само Неговите ученици. Възкръсналият Спасител се явява не само на свети апостол Павел, но и на повече от 500 души. Силата на възкръсналия Господ Иисус Христос продължавала да действа с още по- голяма мощ у апостолите, които извършвали чудеса в Негово име.

ЧЕТВЪРТИ РАЗКАЗВАЧ: Силата на Възкресението е жива и днес. Тя обръща грешника от лошия му път и го прави Божие чадо. Христос възкръсна!  И ние ще възкръснем!

ПЕТИ РАЗКАЗВАЧ: Христос воскресе!

ВСИЧКИ: Воистину воскресе!!

Текстът е подготвен от д-р Надежда Панайотова, катедра „Сценична реч“ в НАТФИЗ. Аудиозапис на драматизацията с нейния глас можете да чуете тук:

Статията е публикувана в списание „Епархийски глас“, бр. 1/2021, с. 62–63.

Visits: 3

Skip to content