Продължете към съдържанието

Обръщение на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит в Деня на освобождението на София

A88 0B80E

 

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

В паметния ден на Освобождението на град София от вековното иноверно иго, отново благодарим на Бога за тази велика Негова милост и признателно свеждаме глави пред радетелите за българската свобода, пред подвига и саможертвата на всички знайни и незнайни воини, отдали живота си за нея. В молитвен зов към небесата, с едно сърце и едни уста в молебното последование отново изпросваме за тях Божията милост, защото със стореното те на дело показаха и доказаха колко вярно остава и до днес казаното ни от нашия Господ, че „… никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (Иоан 15:13).

Жертвената любов винаги е била знак за истинска вярност към Христа Спасителя. Без нея нищо не ни ползва, както казва и апостолът (1 Кор. 13:3). Господ пръв се принесе в жертва за нас и в това свидетелство на любовта Си ни посочи как да постъпваме и ние, които сме Негови. Тази жертвена любов ни освобождава от себелюбието и прави от нас истински християни. Тя е и залог за нашето свято единство, за което Спасителят моли Небесния ни Отец (Иоан 17:23).

Тази свята жертвена любов е винаги жива в Църквата Христова, категорично свидетелство за което са и събитията, които честваме днес и чиято кулминация ще дойде с отбелязването на националния ни празник Трети март – извоюването на българската свобода, в саможертвения подвиг на нашите братя по вяра и род отдали живота си, за да може православният ни народ да отхвърли вековното иго и да заживее отново в свобода и независимост.

Вечна и блажена да бъде паметта на всички герои на нашето Освобождение! Нека Всемилостивият Бог да им дарува Своето Царство и щедро да им въздава за онова, което те сами щедро пожертваха, отдавайки живота си за нас. Да бъдем благодарни и свято да пазим великия дар на свободата, като с делата си надграждаме върху положената от тях основа и работим с всички сили за процъфтяването на нашия красив столичен град и на скъпото ни отечество – България.

Божията любов и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!

Честит и благословен празник на Освобождението на град София!

4 януари 2022 г., София

† НЕОФИТ
  ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Visits: 0

Skip to content