Продължете към съдържанието

Сборник „Защитата на вярата – предизвикателства и проблеми днес“

sbornik1Издава Софийска света митрополия
Редакционна колегия:
проф. д-р Иван Димитров
проф. д-р Клара Тонева
доц. д-р Иво Янев
Съставител: д-р Андрей Касабов
Дизайн на корицата: д-р Станислава Кьосева
Редактор: Константин Обретенов
Печат: Симолини 94
София, 2022 г.

Цена: 8 лв.

В сборника са поместени докладите от Международната научна конференция „Защитата на вярата – предизвикателства и проблеми днес“. Тя бе организирана от Софийската света митрополия и Центъра за проучване на нови религиозни движения и бе проведена под егидата на Негово Светейшество в гр. София на 7 и 8 юни 2019 г.

Нахлуването и опасната дейност на гибелни култове в страните от Централна и Източна Европа след падането на комунистическите режими безпокои обществеността, която възприема сектите като заплаха не само за своята религиозна, но и за етническата си идентичност.

В хода на научната конференция специалисти от България и чужбина развиха въпроси, свързани както с изследване на сектантските модели във външните култове и секти, така и проникването на тези модели в отделни православни общности и тяхното деградиране в псевдоправославни култове.

Книгата е във формат А5 и съдържа 182 стр.

Visits: 14

Skip to content