Продължете към съдържанието

В Самоков се проведоха XVI Цар-Шишманови дни под надслов “Етнос и култура: между локуса и универсума”

309514423 5371338349628120 6667461715140684495 nЗа шестнадесети път в Самоков бяха организирани международните Цар-Шишманови дни и научни четения на Асоциация „Онгъл“. Те се проведоха от 30 септември до 2 октомври и в тях взе участие столичният свещеник иконом Дилян Цветков, предстоятел на княжевския храм "Св. пророк Илия".

Тази година научният симпозиум бе на тема: "Етнос и култура: между локуса и универсума". Форумът бе посветен на няколко годишнини: 300 години от рождението на св. преп. Паисий Хилендарски (Самоковска епархия, 1722 г.); 200 години от издаването на „Додатък към Санктпетербургските сравнителни речници на всички езици и наречия, с особен оглед към български език“ от сръбския езиковед и фолклорист Вук Караджич (1822 г.); 140 години от рождението на българския езиковед, славист и етнограф чл.- кор. акад. Стоян Романски (1882–1959).

Организатор на събитието бе Община Самоков, Исторически музей – Самоков, Имресарско-издателска къща "Род" и Асоциация„Онгъл“. Сред учредителите на Асоциация „Онгъл“ и активни участници до днес са: дфн. Росен Малчев, доц. д-р Константин Рангочев от Института по информатика и математика към БАН, проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален исторически музей – Русе, етнографите Искра Тодорова и Десислава Тихолова, журналистът Цвета Ненова.

В четиридесет и вторите научни четения на Асоциацията „Онгъл“ бяха включени теми като: "Св. Паисий Хилендарски в изобразителното изкуство и иконописта", "Самоков и въображаемият въпрос за родното място на св. Паисий Хилендарски", "Употреби на паремии в съвременните медии", "За една късна и неизвестна поема за Паисий Хилендарски от Михаил Ковачев (1962 г.)", "Епиграфската и археографска експедиция на Асоциация „Онгъл” в православни храмове от Самоковската духовна околия", "Известно и неизвестно за Алекси Атанасиу Зограф", "Стенописи от Коста Геров-Антикаров в района на Самоков", "Тракийските олтари – теренна реставрация, значимост, опазване" и много други.

Събитието бе открито от кмета Владимир Георгиев, който подкрепя ежегодното провеждане на научния форум. Поздрав към участниците бе отправен от доц. д-р Константин Рангочев, председател на Асоциация “Онгъл”. Той представи в резюме историята на Асоциацията, както и постиженията в изследователската дейност. В последствие в изнесения доклад той подчерта, че именно благодарение на задълбочената изследователска дейност са изнесени исторически факти за лобното място на цар Иван Шишман и родното място на Паисий Хилендарски.

Иконом Дилян Цветков, предстоятел на столичния храм „Св. пророк Илия”, кв. „Княжево“, тази година представи своята тема: "Свети Илия и Бали ефенди. Една история за съжителството на две вероизповедания". В нея той разказва за Бали ефенди – мюсюлмански духовник с високи морални качества и с толерантност към християнското население, последовател на религиозното течение Ибн ал Араби, което се е борило против многото мюсюлмански религиозни секти, живял в Княжево и основал “теке” – манастир, с благотворителни цели. Прославил се като “витошкия знахар”, защото лекувал болести с лечебни растения. В негова памет била изградена куполна гробница в Княжево, която са почитали поклонници от целия Балкански полуостров, а днес се намира в двора на църквата "Св. пр. Илия".

В рамките на Международния симпозиум бе проведен и ХVII-я фестивал на културно-историческия и природонаучния филм и фотография "Балканска културна филмотека". Присъстващите видяха филми като: "Странните образи Господни", научно-популярен филм за иконографията на Иисус Христос, "Занаятите: Между музея и съвременността", "При аязмото на света Марина, Пороище до Разград", "VIA SACRA" – научнопопулярен филм за сакралните места в района на Асеновград и др.

Текст: Весела Игнатова

Снимки: Асоциация „Онгъл“

{gallery}4-10-2022{/gallery}

Visits: 0

Skip to content