Продължете към съдържанието

Слово на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит за Пасха

Logo Spasi i Sohran 0001 1dc

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ, ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Отново съпреживяхме скръбта и страданията на нашия Господ и Спасител по пътя Му към Голгота, кръстните мъки и тъмнината на хладния гроб. Нощта се превали, в душите и сърцата ни отново се възцари радостта, благовестена от ангела в утрото на Пасха: „Няма Го тука, но възкръсна” (Лука. 24:6). Възкръсна, защото „в Него имаше живот” (Йоан. 1:4) и смъртта не можа да Го удържи. Възкръсна, защото силите на мрака не Го надвиха; безсилни пред божественото Му всемогъщество стенеха, виждайки Го да разкъсва древните окови. Възкръсна, защото такъв бе Божият домостроителен план за човешкото спасение, както Сам Той през дните на Своето земно служение каза на учениците: „Аз дойдох, за да имат живот, и да имат в изобилие” (Йоан. 10:10).

Всичко станало на земята с нашия Спасител е пример и урок за нас. Когато преминаваме през трудности и изпитания, трябва да помним, че достойното им понасяне непременно ще завърши с победа и възкресение. Божията сила, съхраняваща чудото на вярата в продължение на повече от две хиляди години въпреки всички исторически премеждия, не ще ни изостави и в днешните нелеки житейски условия. Вторачили се в теготите и злобата на настоящето, ние забравяме за най-главното – спасението на душата.

Пасхалната радост ни помага да забравим трудностите в живота, скърбите и проблемите си. Всеки вярващ в Христа до определена степен усеща върху си давлението на злото. Това внася дисхармония във взаимоотношенията на човека с Бога, с ближните и със самия себе си. На мнозина от нас не ни достига мирен дух – дух на кротост и любов, на търпение и прошка. Придобиването на мира Христов е залог за духовното ни уъсвършенстване и показател за вървежа ни в правилната духовна посока. Отсъствието на християнската вяра и любов е истинската причина за упадъка на обществото, за сътресенията в отношенията и за задълбочаването на проблемите.

В трудното и размирно време, в което днес се намираме, единствено благата вест за Христовото Възкресение е способна да укрепи търпението, да внесе в живота на нашето общество мир и съгласие, да примири враждуващите, да съедини разделените, да настави в истинския път заблудилите се. Възкръсналият Спасител призовава всички да проявяват общочовешка Христова любов, която е отличителна черта за всеки истински християнин. В семействата си и в обществото си като цяло ще почувстваме възрастване в духовния живот само тогава, когато осъзнаем връзката между извършваното от нас добро и общественото благополучие.

В деня на Славното Христово Възкресение отправяме отеческо благопожелание към всички: да пазим в чистота вярата и да я преумножаваме в сърцето си, да бъдем по-милосърдни и състрадателни един към друг. Само тогава нашият живот и животът на обществото ще бъде друг – такъв, какъвто го желае Сам Той – Възкръсналият Господ Иисус Христос.

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

 † НЕОФИТ

МИТРОПОЛИТ СОФИЙСКИ
И  ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Слово за сп. „Епархийски глас“, Пасха, 16.04.2023 г.

Visits: 0

СОФИЙСКИ МИТРОПОЛИТ

ВАЖНО

АРХИВ

ВРЪЗКИ

Skip to content