Продължете към съдържанието

Библиотека

Последни публикации:

ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИОАНА БОГОСЛОВА

ГЛАВА 1. 1. Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота 2. (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам), 3. което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа. 4.

Прочетете повече »

ВТОРО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТРА

ГЛАВА 1. 1. Симон Петър, раб и апостол Иисус Христов, до ония, на които чрез правдата на Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа се падна да получат с нас еднаква по стойност вяра: 2. благодат вам и мир да изобилва в познаване Бога и Христа Иисуса, нашия Господ. 3. Понеже божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие, чрез познаване Оногова, Който ни е призвал със Своята слава и съвършенство, 4. чрез които ни са дарувани

Прочетете повече »

ПЪРВО СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПЕТРА

ГЛАВА 1. 1. Петър, апостол на Иисуса Христа, до пришълците, пръснати по Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витиния, избрани 2. по предведение на Бога Отца, чрез осветяване от Духа, за послушност и за поръсване с кръвта Иисус Христова: благодат вам и мир да изобилва! 3. Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Който по голямата Си милост, чрез възкресението на Иисуса Христа от мъртвите, ни възроди за жива надежда, 4. за наследство нетленно, чисто, що не

Прочетете повече »

СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИАКОВА

ГЛАВА 1. 1. Иаков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав на дванайсетте колена, които живеят пръснато. 2. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, 3. като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение; 4. търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни, без никакъв недостатък. 5. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, Който дава на всички щедро и без укор,

Прочетете повече »

ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ

ГЛАВА 1. 1. Първата книга, о Теофиле, написах за всичко, що Иисус начена да върши и учи 2. до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Светаго заповеди на апостолите, които бе избрал, 3. на които и представи Себе Си жив след Своето страдание с много верни доказателства, като им се явяваше през четирийсет дена и говореше за царството Божие; 4. и като се събираше с тях, Той им заповяда: не се отдалечавайте от Иерусалим, а чакайте обещанието на

Прочетете повече »

ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 1. 1. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. 2. То беше в начало у Бога. 3. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. 4. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. 5. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. 6. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иоан; 7. той дойде за свидетелство, да свидетелствува за

Прочетете повече »

ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 1. 1. Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, 2. както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото, – 3. то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша, достопочтени Теофиле, 4. за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил. 5. В дните на Ирода, цар иудейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на

Прочетете повече »

ОТ МАРКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 1. 1. Начало на Евангелието на Иисуса Христа, Сина Божий, 2. както е писано у пророците: “ето, Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе.” 3. “Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му.” 4. Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. 5. И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха

Прочетете повече »

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 1. 1. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов. 2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му; 3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама; 4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона; 5. Салмон роди Вооза от Раав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Иесея; 6. Иесей роди цар Давида; цар Давид роди Соломона от Уриевата жена; 7. Соломон роди Ровоама;

Прочетете повече »

Visits: 502

Skip to content