Продължете към съдържанието

Жалби

За подаване на жалба ви е необходимо:

1. Типова жалба (образец – по-долу).

2. Допълнителни документи по ваше усмотрение, ако е необходимо.

Документите се подават в отдел Деловодство на Софийска света митрополия.

Visits: 58

Skip to content