Продължете към съдържанието

За подаване на жалба ви е необходимо:

1. Типова жалба

2. Допълнителни документи по ваше усмотрение, ако е необходимо.

Документите се подават в отдел Деловодство на Софийска света митрополия.

Hits: 4

СОФИЙСКИ МИТРОПОЛИТ

ВАЖНО

АРХИВ

ВРЪЗКИ

Skip to content