Продължете към съдържанието

Молба от свещеник

За молба от свещеник ви е необходимо:

1. Типова молба (образец – по-долу). 

2. Допълнителни документи съобразно молбата, която подавате.

Документите се подават в отдел Деловодство на Софийска света митрополия.

Visits: 248

Skip to content