Продължете към съдържанието

Слово на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит във Втора неделя след Петдесетница – на всички български светии, храм „Св. св. Кирил и Методий“, 3 юли 2016 г., София

    † Н Е О Ф И Т
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

„Помнете вашите наставници,
които са ви проповядвали словото Божие,
и, като имате пред очи свършека на техния живот,
подражавайте на вярата им” (Евр. 13:7)

Ваше Преосвещенство,
Досточтими отци,
Обични в Господа братя и сестри,
Една христолюбива и родолюбива традиция, чието начало бе положено заедно с възстановяването на патриаршеското достойнство на родната ни Православна църква, повелява в днешната, Втора неделя след Петдесетница, да отдадем почит и молитвено възпоменаване на всички Божии светии, просияли от българския род и по българските земи. Да прославим още веднъж онези наши сънародници през вековете, които с живота и с подвига си са се уподобили на нашия Господ и са били удостоени от Него с венците на светостта.
Знайни и незнайни преподобни монаси и монахини, мъченици и изповедници, епископи, свещеници и миряни, необразовани християни и богоозарени изтъкнати богослови и книжовници, благоверни владетели и най-незначителни на пръв поглед люде, всички тях ги обединява едно – безграничната любов към Христа и Неговата Църква, готовността да следват нашия Господ през всичките си дни и, ако се наложи да заплатят за верността си към Него със собствения си живот, та да наследят вечния живот в Царството Божие с Христа, Когото те са обичали повече от всичко друго в този свят, помнейки казаното от Господа: „Дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви” (Мат. 6:21).
И днес техният подвиг и тяхната святост ни зове от вековете и продължава да ни припомня, че за човека няма никаква полза, ако придобие даже и целия свят, а повреди на душата си (Мат. 16:26); че ние, които в Кръщението сме освободени от греха и, от роби на смъртта сме станали раби Божии; че „Бог не ни призова към нечистота, но към святост” (1 Сол. 4:7), и че, има ли го православието, ще я има и България (Търновски митрополит Климент).
Днес всички те – светиите, просияли от българския род, ни призовават към богопреданост и упование в Неговата свята воля, укрепват ни в нашето маловерие и ни предпазват от нашите увлечения към чужди на Христовата истина.
Продължава да се сбъдва познатото на всинца ни пророчество на първия известен от тях – светия Божи угодник княз Боян-Енравота, който в далечното Девето столетие беше казал: „Вярата, заради която сега умирам, ще се преумножи на българска земя… Кръстният знак ще се почита навсякъде, ще се издигат храмове на истинския Бог и чисти свещеници чисто ще служат на чистия Бог”.
Св. Йоан Рилски Чудотворец и св. преподобна Петка Епиватска, св. княз Борис І Михаил и св. цар Петър, светите братя Кирил и Методий и техните ученици, св. патриарх Йоаким Търновски, преп. Теодосий Търновски и св. патриарх Евтимий Търновски, св. Филотея Търновска, преподобните Прохор Пшински, Гавриил Лесновски и Йоаким Осоговски, светите новомъченици Георги Софийски, Георги Софийски Нови и Николай Софийски, преп. Софроний Софийски и Димитрий Басарбовски, преп. Паисий Хилендарски и св. Софроний Врачански, светите Новоселски и Бачковски мъченици и още десетки и стотици знайни и незнайни светци, чиито имена, дори и да не са известни нам, са известни Богу – всички те са ярко свидетелство за сбъдването на това пророчество и за дълбоките християнски корени на нашия боголюбив народ, принесъл изобилен плод на подвижничество и святост, а България бе наречена „държава на Духа” (акад. Дмитрий Лихачов).
Възлюбени в Господа,
Като следваме апостолския призив, ние отдаваме почит и молитвено преклонение пред паметта на всички тези герои на духа, прославили името на България, защото тяхната святост и слава пребъдват във вечността така, както никоя човешка слава не може да пребъде. Защото подвигът им напуска измеренията на земното и техните венци светят в нетление – в онова вечно Царство и в онази Родина, към която е бил призван да принадлежи целият човешки род.
Ето защо днес, когато ние отново се нуждаем от пътеводна светлина и от пример в нашето духовно объркано време, ние трябва отново да обърнем погледа си към онези наши предци, които през вековете са възпитавали и формирали ценностите на нашия народ и са му сочили верните ориентири в неговия исторически път и народна съдба. Като се вдъхновяваме от техния пример, така да подредим духовните си ценности, та подражавайки на тези Божии угодници, вда търсим „едното потребно” (Лука 10:41-42) и да се грижим за придобиване  на небесните съкровища.
Божията благодат и Неговата велика милост, по молитвите на Неговите светии, просияли от българския род, да бъдат винаги с нас!
Бог да пази и благославя България и обичния ни народ!
Амин.

Visits: 1

Skip to content