Продължете към съдържанието

Послание на патриарх Неофит до ръководството на МВР

На 24 февруари се проведе Национално съвещание на ръководството на МВР, на което беше прочетено и специално приветствие на Негово Светейшество Неофит, патриарх Български и митрополит Софийски. В него кириархът на Българската православна църква изразява своята подкрепа към служителите на реда в „доброполезните трудове, насочени към утвърждаване на обществения мир и сигурност“ (пълния текст вижте по-долу).
Министърът на вътрешните работи Пламен Узунов призова за повече присъствие на органите на МВР, което да доведе до спокойствие и сигурност у хората: „Трябва да сме сред тях и да бъдем безкомпромисни с правонарушителите и извършителите на престъпления.“ Свое обръщение изпрати и президентът на Република България Румен Радев. 

 
ПРИВЕТСТВИЕ 
на 
Българския патриарх Неофит и Св. Синод на Българската православна църква към ръководството на Министерството на вътрешните работи по повод провеждането на национално съвещание, посветено на сигурността на предстоящите на 26 март 2017 г. избори за 44-то Народно събрание.
 
 
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
Уважаеми участници в националното съвещание.
 
Благодаря за отправената ми покана да участвам в настоящето национално съвещание, организирано от почитаемото Министерство на вътрешните работи на Република България във връзка с предстоящите на 26 март т.г. избори за 44-то Народно събрание.
Призоваваме над вас Божието благословение с пожелание за здраве и сили, за успех във вашите доброполезни трудове, насочени към утвърждаване на обществения мир и сигурност, към съхраняване на добрите традиции на родната ни държавност, към благоденствие на вашите домове и обични семейства. 
За пореден път страната ни е изправена пред изпитанието на изборите. За пореден път всички български граждани ще бъдат призовани да поемат върху плещите си отговорността за настоящето и бъдещето на своята държава. За съжаление, в последно време народното волеизявление беше неизменно съпровождано от порочни практики, влизащи в противоречие с идеята и философията на вота като доброволна и свободна изява на свободни и независими граждани. Преодоляването на тези практики е, разбира се, въпрос на лично израстване на всеки български гражданин и на обществото ни като цяло, но важен дял в него имат, разбира се, и органите на реда, на които народът ни разчита да отстраняват в зародиш всичко онова, което влиза в разрез с честността и почтеността, със справедливостта и мира в държавата.
Вярна на своята спасителна мисия и на богочовешката си същност и предназначение, Българската православна църква винаги се е молила за благото и добруването на нашия народ и е благославяла всяко добро начинание, насочено към увеличаването на неговите възможности за духовен и културен възход, към благопреуспяването на всички български граждани и напредъка на цялото ни общество в утвърждаването на вековните духовни и нравствени ценности, съдържащи се в божественото учение на нейния Основател и Глава Господ Иисус Христос. Централно място в това учение и в тази вяра винаги е било запазено за добродетелта на честността и почтеността, на чистотата и непорочността, с които сме призвани да вървим пред лицето Господне и да градим и личния ни, и на цялото ни общество настоящ и бъдещ живот.
Така говори в далечните дни светият Божи пророк Исаия, който казва: „Честният мисли за честното и твърдо стои във всичко, що е честно” (Ис. 32:8). Така учи и светият апостол Павел, който съветва верните да мислят единствено за онова, „що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто” (Фил. 4:8). Същото са учили и проповядвали и Отците на Църквата във всички времена, същото проповядва тя и днес, подчертавайки, че онова, което може да прави хората истински свободни, е само и единствено истината (Иоан 8:32). Истината, която обаче е немислима именно без честността и почтеността, без вечните и изконни ценности на вярата и нравствеността. Защото, както отново четем в Писанието: 
„тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени” (Иоан 3:21).
Нека завещаното ни от Господа бъде наш стремеж и днес – във всяко наше лично и обществено дело, а особено много тогава, когато сме изправени пред толкова определящ и важен избор, какъвто е изборът на нашето ново Народно събрание, чиято отредена му от народа роля е да бъде върховен държавен волеизявителен и законодателен орган, и което ще ръководи съдбините на народа и на Родината ни през следващите години. Нека честността и почтеността, вярата и моралът всякога ръководят нашите мисли и нашите действия, защото това е единственият начин, по който ще можем истински и сигурно да просперираме – като народ и общество, като държава и като Църква.
Бог да бъде с вас във всички изпитания и да укрепва усилията ви, допринасящи към още по-стабилното изграждане на честно и справедливо българско общество. Общество, крепящо се върху вековните устои на нашата вяра и на традиционните ни добродетели, общество, възпитаващо морално и духовно извисени граждани, верни чада и съвременни строители на майка България.
 
Божият мир и крепка десница да бъдат с всички вас!
За много и благоденствени години!
 
Още за срещата можете да прочетете на страницата на МВР.
 
 

Visits: 0

Skip to content