Продължете към съдържанието

Синаксар за Петдесетница

Светата ПетдесетницаВ този ден – Неделя осма след Пасха – празнуваме великия ден Петдесетница. Такъв празник е имало и в Стария Завет (Лев. 23:16; Втор. 16:9). У евреите числото седем се смятало за свещено; било израз на пълнота и благословение. Времето от Пасха до Петдесетница обхваща седем седмици. Този празник преминал и в християнството, още повече, че в деня Петдесетница, по свидетелството на дееписателя и евангелист Лука, станало едно забележително събитие в Новия Завет – слизането на Светия Дух над апостолите.
Ето какво ни повествува богоглаголивият свети Лука във връзка със събитието, станало на тоя забележителен ден.

В изпълнение на поръчението, дадено от Господ Иисус при възнесението Му, светите апостоли останали в Йерусалим, очаквайки да се изпълни обещанието – че ще им бъде изпратен Свети Дух. Десет дни пребивавали единодушно в молитва в Сионската горница 12-те и 70-те апостоли заедно с Пресвета Богородица, братята Господни и някои жени. А когато настанал денят Петдесетница и всички тия пак били единомислени заедно, неочаквано дошъл шум от небето, като че духал силен вятър. Този шум изпълнил целия дом, където се били събрали. Явили им се и езици, като че огнени, които се разделили и застанали по един на всекиго от тях. Всички се изпълнили със Свети Дух, вследствие на което започнали да говорят на различни, непознати им дотогава езици, според както Духът им давал да говорят. Необикновеният шум очевидно бил чут и от мнозина други юдеи, които били дошли в Йерусалим за празника. Това обстоятелство привлякло тяхното внимание и те се събрали тук, за да видят какво става. Какво обаче било учудването им, когато чули апостолите да говорят на разни езици. И те се питали: ,,Нали тия всички са галилейци? А как ние, които сме от различни части на земята: Партия, Мидия, Елам, Месопотамия, Юдея, Кападокия, Понт, Асия, Фригия, Памфилия, Египет, Ливийските страни, съседни на Кириния, дошлите от Рим – било юдеи, било прозелити (езичници, приели юдейска вяра), критяни и араби, слушаме да говорят на наши езици? Какво ли ще е това?“ Някои пък се присмивали и казвали: ,,Да не би да са пияни?“
Тогава апостол Петър, озарен от Свети Дух, станал заедно с другите единадесет апостоли, издигнал глас и почнал да говори на събралото се множество: ,,Мъже братя, чуйте думите ми! Тия човеци не са пияни, както някои от вас мислят, а са изпълнени със Светия Дух, предсказан още от пророка Иоил“. И като им припомнил казаното пророчество (Иоил. 2:28), ап. Петър дръзновено започнал да им говори за Иисус Христос – Мъж, засвидетелстван от Бога с много сили, чудеса и личби, но Когото еврейските първенци предали в ръцете на беззаконници и Го убили. ,,Бог обаче – продължил речта си вдъхновеният апостол, Го възкреси, и ние всички сме свидетели на това. И така, Той, след като бе възнесен с Божията десница и прие от Отца обещанието на Светия Дух, изля това, което вие сега виждате и чувате“. И, привеждайки старозаветни пророчества за Христа особено от псалмите, Петър убедително доказвал, че Този Иисус, Когото евреите разпнали, Бог Го направил Господ и Христос (Месия).
Вдъхновеното слово на ап. Петър дълбоко развълнувало сърцата на присъстващите и ги довело до умиление. Те запитали: ,,Какво да направим, мъже братя?“ На това ап. Петър отговорил: ,,Покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Иисуса Христа, за прошка на греховете; и ще приемете дара на Светия Дух!“ Призивът на св. апостол не останал напразен. В резултат на неговото първо мисионерско слово в този ден повярвали в Христос и се кръстили около три хиляди души.
Така в този ден се поставило началото на Христовата Църква. Денят Петдесетница, следователно, е нейният рожден ден. Така в тоя ден се изпълнили две обещания на Господ Иисус – изпращането на Светия Дух на апостолите (Йоан. 7:39; 14:16, 26; 15-26; Деян. 1:5, 8) и основаването на Църквата, на която и адовите врати не ще надделеят (Мат. 16:18), защото е Църква на живия и всесилен Бог. Нему да бъде чест и слава сега и винаги, и във вечни векове! Амин!
 
Източник: „Синаксар – празнични четива от Триода и Пентикостара“, Превел и преработил: † Макариополски епископ д-р Николай, Синодално издателство, С. 2011
 
 
 

Visits: 2

Skip to content