Продължете към съдържанието

Стоян Малинов успешно защити докторат на тема „Богословски аспекти на музикалните и текстови образи в Златоустовата литургия на Ангел Попконстантинов“

Д-р Стоян МалиновНа 20 октомври в Аулата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на докторската дисертация на Стоян Малинов Малинов на тема „Богословски аспекти на музикалните и текстови образи в Златоустовата литургия на Ангел Попконстантинов“. На събитието присъства и Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит.
Процедурата по защитата беше открита от декана на Богословския факултет – проф. д-р Александър Омарчевски, и водена от доц. д-р дякон Иван Иванов – председател на научното жури. Стоян Малинов в момента е асистент в катедра „Практическо богословие“ на факултета.

Новият доктор по теология (специалност „Църковна музика“) блестящо представи своя научен труд, в който прави исторически обзор на Българската авторска църковна музика от края 19. век до края на 70-те години на 20. век, изследва биографията и творческата дейност, както и богословските аспекти на музикалните и текстови образи в Златоустовата литургия на Ангел Попконстантинов. Основно място при аргументиране на предмета на изследването има сравнителният метод, който позволява разглеждането на българската музикално-църковна практика през призмата на църковно-музикалното наследство на композиторите от т.нар. „Първо поколение“. Използвани са също и аналитичният и херменевтичният метод. Ас. д-р Стоян Малинов сподели, че в процеса на събиране на материали, свързани с личността на Попконстантинов, се е сблъскал с не малко затруднения. Но тъй като подобно изследване за този композитор и диригент досега не е правено, трудностите са си стрували.
Ангел Попконстантинов има значителна църковно-композиторска дейност. Бил е асистент и хоноруван преподавател-лектор по църковна музика и църковен ред в Музикалната академия. Той е композирал за смесен хор, а след това е аранжирал за мъжки хор Св. Златоустова Литургия, одобрена, но неиздадена досега от Св. Синод. Тези негови композиции и до днес се изпълняват в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. В музикалното си творчество Ангел Попконстантинов е съумял да вложи мотиви, които напомнят нещо старинно, мистично, молитвено, което ни води към руските църковни класици. По някаква вътрешна интуиция той използва елементи от 5-и, 8-и и други източно църковни гласове. Облечени в полифонична форма, тези напеви създават необходимото църковно настроение. Обработва за четиригласен хор (смесен и мъжки) по източни мотиви песнопения от великопостния период. Голяма заслуга на маестро Попконстантинов е, че през своите 42 години работа в Патриаршеската катедрала той събира и преписва много църковно-хорови песнопения и по този начин създава църковно-хоровата библиотека. В Богословския факултет (и при трансформирането му в Духовна академия) преподава 30 години църковна музика. Работил е дълго време и със сегашния патриарх Неофит, негов помощник-диригент в хора на „Св. Александър Невски“.
За дисертационния труд своя рецензия прочете доц. Димитър Димитров, наследник на Ангел Попконстантинов като преподавател по църковна музика в Богословския факултет и също дългогодишен преподавател на поколения студенти-богослови, настоящ диригент на хора на катедрален храм „Св. Александър Невски“. Другият рецензент – доц. д-р Кремена Ангелова, отсъстваше и нейната рецензия беше прочетена от доц. Иванов. Свои становища прочетоха лично проф. д-р Крум Максимов, доц. д-р Весела Гелева и доц. д-р дякон Иван Иванов (научен ръководител на докторанта). Гласуването на отсъстващия член на журито стана по телефона. Всички гласуваха единодушно с „да“ за присъждането на образователно-научната степен „доктор“ на Стоян Малинов. С изказвания за дисертацията и новия доктор се включиха и иконом д-р Кирил Попов – диригент на хора на Софийските свещеници, и проф. д-р Божидар Андонов.
 
Текст и снимки: Мартин Митов
{joomplucat:729 limit=28|columns=4}
 

Visits: 1

Skip to content