Продължете към съдържанието

Проповеди за Господски празник

Полагане в гроба на Иисус Христос

Синаксар за Велика събота

В светата Велика събота празнуваме погребението на божественото и живоносно тяло на нашия Господ Бог и Спасител Иисус Христос, Неговата съботна почивка (Евр. 4:4-5) и слизането Му в ада, чрез което нашият род бе отново повикан от тление към нетление и вечен живот. Изтеклата седмица се нарича Велика не защото тя по времетраене е по-голяма от всички останали седмици на годината, а поради великото дело на човешкото изкупление, което се извърши в течение на нейните дни. Също и тая събота

Прочетете повече »
Разпятие

Синаксар за Велики петък

В светия и Велики петък спомняме светите и спасителни страдания на нашия Господ Иисус Христос, които Той драговолно прие заради нас: заплювания, удари, плесници, огорчения, хули, присмех, лъжлива багреница, тръст, гъба, оцет, гвоздеи, копие, а накрая кръст и смърт. Всичко това се случи в петък. След като бе предаден от Своя ученик за 30 сребърника, Господ Иисус бе отведен вързан първо пред първосвещеника Ана, а тоя Го отправи при своя зет първосвещеника Каиафа. Тук Иисус бе подложен на големи изтезания

Прочетете повече »
Разпятие

Синаксар за Велики четвъртък

В светия Велики четвъртък божествените Отци (които всичко добре са устроили, като са приели един след друг от светите Апостоли) са установили и са ни предали да спомним четири неща: свещеното умиване на нозете на апостолите от Господа, Тайната вечеря, сиреч установяването на тайнството св. Евхаристия, предаването на Господ Иисус Христос и несправедливия съд над Него. Понеже еврейската Пасха трябвало да се извърши в петък, в който ден действително трябвало да бъде заклана и Нашата нова Пасха — Христос (1

Прочетете повече »
Обливането с миро във Витания

Синаксар за Велика сряда

В светата Велика сряда божествените Отци са заповядали да се прави спомен за жената грешница*, която помаза с миро Господа. Това е станало малко преди спасителните Му страдания. Когато веднъж Иисус бил във Витания, в дома на Симон Прокажени, пристъпила към Христос една жена и изляла върху главата Му скъпоценно миро. Възпоминанието за тая жена е установено съгласно думите на Спасителя – да се разказва по цял свят за онова, което тя извърши, подбудена от най-топла обич към Него –

Прочетете повече »
Притчата за 10-те девици

Синаксар за Велики вторник

В светия Велики вторник спомняме притчата за Десетте девици. За предмет на тая притча Господ Иисус взел един тогавашен местен обичай – младоженците да бъдат посрещани от девойки, носещи запалени лампади. Така младоженците тържествено са били въвеждани в брачния чертог и придружаващите ги са участвали в сватбеното пиршество. Господ Иисус е представен в притчата като жених на Църквата. Дошло времето, когато според Неговите пророчески думи, Жени­хът трябвало да се отнеме от сватбарите (Мат. 9:15), т. е. когато Христос трябвало да

Прочетете повече »
Господ Иисус Христос със смоковницата

Синаксар за Велики понеделник

В този ден – Велики понеделник – правим възпоминание за Йосиф Прекрасни и за изсъхналата смоковница, понеже са свързани със страданията на Христос – старозаветният Йосиф се приема като предобраз на страдащия Христос, а изсъхването на безплодната смоковница е станало на днешния ден, когато започват изкупителните страдания на нашия Спасител.   Visits: 12

Прочетете повече »
Сретение Господне

Слово за Сретение Господне на покойния Български патриарх Кирил

Лук. 2:22-40   Слово, произнесено от блаженопочиналия Български патриарх Кирил в столичната църква “Св. Георги” на Сретение Господне, 15 февруари 1957 г. (По стенограма)   Среща с Господа! Това наистина е нещо много велико! Велика е обаче не обикновената среща с Господа, при която човек може да Го отмине, а такава среща, при която той не само не Го отминава, а се бори, за да Го задържи, за да не би да бъде отминат поради маловерие и духовна слабост; да

Прочетете повече »

Visits: 51

Skip to content