Продължете към съдържанието

Победителите в ХІV Национален конкурс “Бог е любов”

nagradiС благословението на Негово Светейшество Неофит – патриарх Български и митрополит Софийски, в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура, в Големия салон на Софийската св. митрополия на тържество, организирано съвместно с РИО – София-град, Браницкият епископ Григорий награди учениците от столични училища, отличени в първия етап на ХІV Национален конкурс „Бог е любов“.

За четиринадесета поредна година малките и по-големи ученици бяха провокирани да творят по тема, свързана с вярата. Конкурсът се организира ежегодно от Министерството на образованието и науката. Тази година темата бе „Любов и милосърдие“. В своите стихотворения, разкази или есета, рисунки и творби от приложното изкуство малките творци показаха какво са за тях вярата, любовта и милосърдието.

 

Комисията, определена със заповед на началника на РИО – София-град, бе изключително затруднена да избере измежду повече от триста творби най-добрите. Традиционно най-много бяха рисунките.

Отличените на първо място в съответната възрастова група и жанр творби бяха изпратени в МОН за участие във втория етап на конкурса.

В деня на награждаването стана известно, че трима ученици от София са отличени и на националния етап.

Това са: Катерина Велчова – ХІа клас, 127 СОУ „Иван Н.Денкоглу” за стихотворение, Анна-Мария Велинова – VІІІ клас, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“ за рисунка, както и специална награда за есето на Наско Малинов – ХІб клас, 144 СОУ „Народни будители“.

Ето и имената на наградените на първи етап на конкурса:

І. ЖАНР СТИХОТВОРЕНИЕ

възрастова група І и ІІ клас: няма

възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Дарина Узунова – ІV клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски“

2. място: Елеонора Каридова – ІІІа клас, 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

3. място: няма

възрастова група V и VІ клас

1. място: няма

2. място: Миглена Раденкова – V клас, 172 ОУ „Христо Ботев“

3. място: няма

възрастова група VІІ и VІІІ клас:

1. място: Йоан Отузбиров – VІІа клас, 69 ОУ „Димитър Маринов“

2. място: няма

3. място: Анна-Мария Велинова – VІІІа клас, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“

възрастова група ІХ и Х клас – няма

възрастова група ХІ и ХІІ клас

1. място: Катерина Велчова – ХІа клас, 127 СОУ „Иван Н. Денкоглу”

ІІ. ЖАНР РАЗКАЗ / ЕСЕ

възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Стефан Колев – Іб клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”

Поощрения: Лор Никол Райнова – Ів клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”

Христо Шопски – Ів клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”

Никол Праматарова – Ів клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”

възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Антония Илиева – ІV клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски”

2. място: Зейд Зейдун – ІV клас, 172 ОУ „Христо Ботев“

3. място: Виктория Георгиева – ІІІв клас, 20 ОУ „Тодор Минков“

възрастова група V и VІ клас

1. място: Катя Симеонова – VІ клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски”

2. място: Ева Хавова – VІ клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски”

Рая Иванова – Vа клас, 163 ОУ „Черноризец Храбър"

Мария Йорданова – VІа клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”

3. място: Калина Цонева – Vа клас, 163 ОУ „Черноризец Хрлабър“

Ирена Попова – V клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков“

възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Цанко Цолов – VІІІа клас, 19 СОУ „Елин Пелин”

Симеон Стойчев – VІІІа клас, 19 СОУ „Елин Пелин”

2. място: Лили Арсова – VІІІа клас, 54 СОУ „Св. Иван Рилски”

3. място: няма

възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Мирослава Михайлова – ІХа клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”

2. място и 3. място: няма

възрастова група ХІ и ХІІ клас

1. място:Наско Малинов – ХІб клас, 144 СОУ „Народни будители“

2. място и 3. място: няма

ІІІ. ЖАНР РИСУНКА

възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Богомил Донев – ІІв клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

2. място: Татяна Колева – Iа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

Александра Ангелова – Iа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

3. място: Рая Иванова – Iа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Аманда Атанасова – ІIIа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

2. място: Вяра Шахънска – ІIIа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

3. място: Дарина Узунова – IV клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски“ Вержиния Сотирова – ІVа клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

възрастова група V и VІ клас

1. място: Мартин Стойчев – V клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски“

2. място и 3. място: няма

възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Анна-Мария Велинова – VІІІ клас, 54 СОУ „Св. Иван Рилски“

2. място и 3. място: няма

възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Юри Морейра – IХв клас, 132 СОУ „Ваня Войнова”

2. място и 3. място: няма

възрастова група ХІ и ХІІ клас

1. място: Ямен Хадад – ХІIб клас, 132 СОУ „Ваня Войнова”

2. място и 3. място: няма

ІV. ЖАНР ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

възрастова група І и ІІ клас

1. място: колектив от Ателие „Керамика“, ЧОУ „Джани РоДари“

2. място: няма

3. място: няма

възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Колектив от ІІІв клас, 16 ОУ „Райко Жинзифов” – кубчета

2. място: Колектив от ЧНУ „Ново поколение“ – глина

3. място: Хана Овербейк – ІІІг клас, 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“

възрастова група V и VІ клас – няма

възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Жаклин Кузманова и Цветина Георгиева – VІІа клас, 68. СОУ „Акад. Никола Обрешков“ – стъклопис

2. място: Колектив от 37 СОУ „Райна Княгиня“ – „Песен за цветето“

3. място: няма

възрастова група ІХ и Х клас – няма

възрастова група ХІ и ХІІ клас – няма 

 

Текст: Ваня Станчева

Снимки: Весела Игнатова

{joomplucat:215 limit=40|columns=3}

Visits: 0

Skip to content