Продължете към съдържанието

ПАТРИАРШЕСКО СЛОВО за ПЕТДЕСЕТНИЦА

Patr.Neofit† Н Е О Ф И Т

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Ваше Преосвещенство,

Ваши Високопреподобия,

Досточтими отци, обични в Господа, братя и сестри,

Петдесетница е огненият празник на Църквата, денят в който Дух Свети слезе при изстрадалото човечество, за да не бъде то в самотата на света, останало без Христа. Обещанието на Господа Иисуса, че „ще помоли Отца, и ще ни даде друг Утешител, за да пребъдва с нас вовеки, Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а ние Го познаваме, и Той с нас ще бъде“(Иоан 14:16-17). Ние вече не сме безпомощни пред злото в този свят, а носим силата и надеждата, подпомогнати от даровете на Светия Дух.

Петдесетница е тайнственото основаване и освещаване на Църквата ни и всичко онова, което бе изказано за нея в пророчествата, в този ден се изпълни. В това мистично, многолюдно и неразгадаемо тържество, Духът Утешител слиза с божествената Си мощ, за да заживее в света и стане всесилен Източник на благодат и преображение, пребивавайки и закриляйки Църквата Си. Затова този ден е пълнотата на свещенодействията, неизчерпаема същност на тайнствен, духовен живот. Да живееш в Църквата предполага вечното участие в нейната Петдесетница, в нейната наднебесна реалност тук на земята, където вече е Изворът на живата вода и вечен живот. Колко вярно звучат словата на св. Герман, Патриарх Цариградски, който казва: „Църквата е земно небе, където живее и се движи небесният Бог“. За всички нас, кръстените с Духа на истината, Църквата е единствената ни възможност, чрез живота ни в светите нейни Тайнства, да бъдем в единението с Христа. Тук, в Църквата, реално и осезаемо присъства Бог.

В деня на Петдесетница Светият Дух снизходи не само върху апостолите, но и върху онези, които присъстваха с тях, върху цялото множество, върху едната Църква. Църквата е единство, Христовата Църква е единство и заедност. В това единство човечеството се преобразява в ново битие, което е устремено към абсолютното и съвършено Тяло Христово. Това единство най-ясно се вижда в тайнството на Петдесетница, където се изляха даровете на Светия Дух. Тези дарове обдариха понякога колебливите Господни ученици, апостолите Христови, и те станаха единни,чрез Словото, дръзновени и смели апологети на Божествената истина.

Църквата е Царство не от този свят, а вечно Царство, защото има вечен Цар – Христос. В нея времето е преодоляно чрез мистичната й Божествена природа. В единството с Христос чрез благодатта, в дара на общението със Светия Дух, хората от различните поколения стават наши живи съвременници. Светците на Църквата стават наши приятели, принесли молитвите ни и любовта ни на Онзи, Който е Бог на живите, защото за Него всички са живи. Така в единството и огнените дарове на Петдесетница виждаме триумфа на Църквата Христова, устремена да направи целия този свят Църква.

Радостен е този ден, който е празник на живота, възможен единствено само в Църквата на живия Бог, където всички ние, по думите на апостол Павел „с открито лице, гледайки славата Господня, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, като от Духа Господен“ (2 Кор.3:8). Чрез молитвата и служението ние се стремим да бъдем част от общността на небесното Царство, избрано и поставено извън границите на временното, където ще се разкрие истинската пълнота и съборност на Църквата.

Отечески Ви поздравявам с празника Петдесетница и прося от Духа на Истината да бъдем всички заедно, стъпили здраво с изпълнени от любов сърца в спасителния кораб на родната ни Църква.

Господ да низпосли над всичи нас, възлюбени братя и сестри, дивната радост на огнената Петдесетница! Амин!

Честит и благословен празник!

—————————————————————————————————————————————————————————–

Словото е произнесено от Светейшия Български патриарх Неофит в ПКСХП “Св. Александър Невски” на 31 май 2015 г. – 8 Неделя след Пасха – Петдесетница.

Visits: 0

Skip to content